Beregeningsverbod, wat mag wel en wat niet

31 juli 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het Waterschap Rivierenland heeft nl. door de aanhoudende droogte een beregeningsverbod met oppervlaktewater ingesteld. Dit is ingegaan op woensdag 25 juli 2018 voor het beregenen van gewassen in het hele rivierengebied, dagelijks tussen 09.00 en 18.00 uur.

Op de site van het waterschap staan een aantal vragen met antwoorden die helderheid verschaffen over wat mag en wat niet:

Vraag: Mag ik bomen water geven vanuit een (mest)tank die gevuld wordt met water?’
Antwoord: Een (mest)tank is slechts een tussenstation. Of bewatering vanuit een (mest)tank mag is daarom afhankelijk van de manier waarop (vanuit de tank) water gegeven wordt.
Beregenen of vernevelen mag niet, druppelbevloeiing (dmv een slang) wel. En de manier waarop rondom het gemeentehuis water gegeven is, is te zien als druppelbevloeiing.

Vraag: Mag de gemeentelijke groenvoorziening bomen water geven met oppervlaktewater?’
Antwoord: Ja dat mag, dat is geen beregening en dus is er nauwelijks verdamping. Bovendien wordt gericht water gegeven per boom. Ten slotte gaat het om beperkte hoeveelheden water.

Vraag: Mag een gemeente bomen water geven met oppervlaktewater door middel van kransbewatering?’
Antwoord: Boomkransen bewateren met een slang mag, omdat daarbij nauwelijks verdamping optreedt.