Spring naar content

Een stabiele en constructieve coalitie tussen Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA

12 april 2022, 20:20

Informateur Sjef van Elk adviseert een stabiele en constructieve coalitie tussen de partijen Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. Daarmee wordt recht gedaan aan de uitslag van de verkiezingen. De voorgestelde coalitie groeide van 12 naar 14 zetels.

Het advies van de informateur kwam tot stand door de gevoerde verkenningsgesprekken met de vertegenwoordigers van alle partijen. De uitdaging voor de komende jaren is een stabiele en constructieve coalitie te zijn. “Als deze vorm van samenwerking lukt, ontstaat er een breed gedragen coalitie”, licht informateur Van Elk toe.

Aanwijzen formateur

Van Elk lichtte tijdens de openbare informatiebijeenkomst van 12 april het eindrapport toe. Met het advies en het eindrapport van de informateur is de gemeenteraad van Buren klaar voor de volgende stap: het aanwijzen van een formateur.
Tijdens deze informatiebijeenkomst werd Sander van Alfen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Buren, aangewezen tot formateur. “Er is onderzoek nodig om te kijken of de inhoudelijke punten die tijdens de gevoerde gesprekken zijn ingebracht door de genoemde partijen maar ook door andere partijen in het nieuwe akkoord passen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Het zou mooi zijn om tijdens de raadsvergadering van 24 mei het nieuwe college te installeren en het akkoord vast te stellen”, aldus formateur Sander van Alfen.

Eindrapport informateur – 12 april 2022