Spring naar content

Het schaduwkabinet

20 september 2021, 12:12

Op maandagavond sluit ik aan bij een groepje inwoners die in een tuinhuisje onder het genot van een kop koffie en borreltje de toestand in de wereld beschouwen. Onze meningen en opvattingen lopen sterk uiteen, waardoor er stevig, met respect maar vooral kort en krachtig over allerlei onderwerpen wordt gediscussieerd. We hanteren daarbij geen tijdsklok, maar zijn wel binnen twee uur uit en thuis. Door mensen om ons heen wordt gekscherend gezegd dat op maandagavond het “schaduwkabinet” bijeen komt.

Plaatselijke Politiek

Een van de gespreksonderwerpen deze maandag was de plaatselijke politiek. De komende weken worden namelijk door de gemeenteraad keuzes gemaakt in wat voor gemeente wij willen zijn en welke taken wij willen blijven uitvoeren. Unaniem zijn wij van mening dat, om die keuzes te kunnen maken, je in contact moet zijn met je inwoners en vooral moet luisteren naar wat hen bezighoudt. Dit moet de rode draad voor je keuzes zijn.

Successen

Terug naar die bewuste maandagavond. Favoriet gespreksonderwerp is het stil staan bij successen. Een succes is namelijk snel vergeten, terwijl juist hetgeen wat niet goed gaat, blijft hangen. Heel eerlijk gezegd kostte het mij die avond weinig moeite om successen te benoemen.

Maatwerk per kern

Zo wordt maatwerk per kern geleverd, wordt aan de leefbaarheid gewerkt, wordt onze gemeente klimaatbestendig ingericht, zijn we straks energieneutraal zonder dat hiervoor windmolens worden geplaatst, zetten we in op minder regels en bureaucratie en meer maatwerk, gaan we 1400 woningen bouwen, blijven we een zelfstandige gemeente, wordt er beter samengewerkt in de regio, is het Klokhuis behouden en wordt er toch een Sporthal gebouwd.

Ik hoop van harte dat de toenemende betrokkenheid van inwoners een blijvende ontwikkeling is en dat we samen met onze inwoners de lijst met successen nog groter maken! En mijn collega’s van de gemeenteraad wens ik het wederzijdse respect en de korte, maar krachtige discussies toe die kenmerkend zijn voor het “schaduwkabinet”.

Gerdjan Keller

Maurik 02-11-2018
College B&W iov Gemeente Buren.
Fotografie Raphael Drent