Hondenbelasting op de schop

17 juli 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Tijdens de raadsvergadering van 4 juli dienden het CDA, Gemeentebelangen, PvdDieren en D66 een motie in om de hondenbelasting af te schaffen. De coalitiepartijen VVD, PCG en PvdA waren tegen, maar in de minderheid, omdat er vier raadsleden afwezig waren. De motie werd dan ook aangenomen.

Verder was Gemeentebelangen blij dat in de Kadernota een post was opgenomen voor nieuwe kunstgrasvelden bij FC Lienden en BZS. De Kadernota gaf overigens een positief beeld, maar de meeste fracties wilden eerst de p.m. posten goed ingevuld zien, voordat er alweer geld uitgegeven wordt.

Een motie van de VVD om de initiatieven voor windmolens aan te houden in afwachting van een concept beleidskader duurzaamheid werd in meerderheid aangenomen.  D66, PvdDieren en CDA pleitten er voor om in de programmabegroting een aparte paragraaf duurzaamheid op te nemen. Ook deze motie werd aangenomen net als de motie van D66 en CDA om in de Kadernota een paragraaf op te nemen over digitale veiligheid.