Informatie over brand varkenshouderij Erichem

8 augustus 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Donderdag 27 juli brandde varkenshouderij Sebava (voormalige Knorhof) in Erichem af. Hierbij kwamen helaas 20.000 varkens om. Vanaf 2 augustus werkt een gecertificeerd en deskundig bedrijf in opdracht van de eigenaar aan de sanering. Het afvoeren van de kadavers heeft de hoogste prioriteit. Door deze werkwijze is de termijn van geuroverlast voor de omgeving het kortst.

Op onze website en de website van de provincie vindt u informatie over het opruimen van het puin en de kadavers en over de (verkeers-)maatregelen die zijn getroffen. Op de website van de provincie – www.gelderland.nl – vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Vragen en opmerkingen

De provincie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht op het opruimen van het puin en de kadavers. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via tel. 026-3599999 of mailen naar provincieloket@gelderland.nl. Voor overige vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de gemeente, telefonisch via 14 0344 (6-cijferig nummer), of via de mail gemeente@buren.nl.

Wij hopen dat de overlast voor omwonenden beperkt blijft.