Spring naar content

Inwonersenquête ‘Buren zoekt nieuwe burgemeester’

Dit nieuwsbericht is verlopen.
22 juni 2022, 13:28

De gemeenteraad van Buren is op zoek naar de toekomstige burgemeester van de gemeente Buren. Om inwoners bij dit proces te betrekken, is er een online enquête gemaakt. In deze enquête kunt u aangeven over welke vaardigheden en eigenschappen de toekomstige burgervader of –moeder hoort te beschikken. Kortom, wat u belangrijk vindt aan de nieuwe burgemeester.

Vul de enquête in

Ga naar https://web.gemeentepeiler.nl/ of download de app ‘Gemeentepeiler’ in de Apple Appstore of de Google Playstore. Maak vervolgens een account aan en vul tenslotte de vragenlijst in.

Wat gebeurt er met uw antwoorden?

Mede op basis van uw antwoorden maakt de gemeenteraad een profielschets van de toekomstige burgemeester. Op die manier is het voor zowel kandidaat-burgemeesters als raadsleden makkelijker om te kijken of zij geschikt zijn voor de functie als Burense burgemeester.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op met de griffie via griffie@buren.nl.