Nieuwjaarstoespraak burgemeester

8 januari 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

In 1922 zag jij het levenslicht.
Te Bergen op zoom in een heel ander tijdsgewricht.
Niemand bevroedde dat jij de toekomst kon sturen.
Dat gebeurde periodiek elke vier jaar, ook in Buren.

Je bent niet van de olifantenpaadjes of de flexibiliteit.
Van kleuren buiten de lijntjes of enige buigzaamheid.
Jij hebt een rechte rug, de koers is helder, de blik strak.
Jij maakt jouw punt en dat kan maar in één vak.

Je kleurt de samenleving blauw, groen of rood.
Jouw bijdrage aan nieuw politieke elan is groot.
Want je bent hét wapen van het kiezerspubliek.
Zorgend voor een aardverschuiving in de politiek.

Of juist de waardering voor de huidige coalitie.
Jouw punt is een scherpgeslepen zegen voor de democratie.
Zelfs de zwevende kiezer zet jij met beide benen op de grond.
Nee, na ruim 100 verkiezingen ben jij nog kerngezond.

Want een oerdegelijke stemcomputer is niet te bouwen.
En stemgeheimen kunnen kiezers jou wél toevertrouwen.
Op papieren kieslijsten geen last van Russisch gehack.
Bij het handmatig tellen geen angst voor een datalek.

Op 21 maart mag elke stemgerechtigde in hokjes denken.
Om dan opgeteld de gemeente een nieuwe raad te schenken.
Door de stemcomputer sterf je ooit, misschien, een stille dood.
Beste kiezer, dit was mijn ode aan het rode stempotlood.

Inleiding

U ziet het hier om u heen, wij komen in de sfeer van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 mrt.
Eind vorig jaar boden wij de cursus Politiek Actief aan, in mum van tijd waren we ‘fruitverkocht’ en kwam er een tweede groep:
Niet alleen Beusichem Leeft dus, ook de politiek in onze gemeente.
De partijen zijn er klaar voor; verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten zijn vastgesteld en de campagne?…… Die is allang begonnen.
Ik twijfel of ik zelf meedoe, zeker nu de gekozen burgemeester een stap dichterbij lijkt te komen moet ik toch een beetje oefenen.
Ik heb mijn leus uit de mottenballen gehaald: “Met Jan de Boer op”.
U krijgt ter herinnering aan deze avond een origineel Burens stempotlood.

Beste 26.367 inwoners en u hier allen aanwezig; kampioenen, politici, kunstenaars, gedecoreerden, verenigingsmensen, nieuwe inwoners, ondernemers, professionals en de veelbesproken gewone Nederlander, welkom op de nieuwjaarsreceptie 2018!
Ik wens u een gezond, gezegend en gelukkig nieuwjaar toe met vooral ‘vertrouwen in de toekomst’.
Met mijn toespraak vanavond probeer ik de tijd waarin wij leven een moment aan de bretels vast te pakken, alvorens deze is uitgerekt en terugschiet over de schouders van vadertje tijd.
Ik hoop dat u ‘fruitstekende’ feestdagen heeft gehad met een echte kerstboom en een fruitstal… eh kerststal vol met figuren die het verhaal verbeelden waar het deze dagen ook om gaat.

Ik ben twee weken aan het ‘digitaal detoxen’ geweest, geen sociale media dus, door te ganzenborden en te rummikubben en dat viel niet mee.
Met spelletjes kan ik namelijk slecht tegen mijn verlies, als kind al.
Bij Monopoly gooide ik steevast de eerste ronden beroerd en een kanskaart betekende voor mij slecht nieuws.
Hoort u wel? Daar heb je het al, nu denkt u doorgestoken kaart….
Voor mij bleef ‘Dorpsstraat Ingen’ dan als enige koop over, terwijl de dure ‘Herenstraat Buren’ allang was verkocht, net als ‘Kalverland Eck & Wiel’ met campingbestemming.
Dan moest ik nog de hele avond, gelukkig beheerde ik de bank, wat mijn meespelen verlengde en dividendbelasting heb ik nooit betaald.
Zijn er goede voornemens die ik waar zou kunnen maken?
Nou, ik wil wat kerstkilo’s kwijt en de AVRI haalt die niet op.
Echter wij bestuurders zijn zeer vatbaar voor ‘bureaubesitas’.
We bewegen ons in de bestuurlijke drukte voort per auto, vergaderen zittend op het pluche, vreten dossiers, nuttigen hapjes tijdens talloze recepties en gaan per lift naar het ivoren torentje.
Maar we gaan ons best doen. “Kleine willen kunnen immers grote gewichten wegdragen”.

Fruitcorso

De gemeente Buren is de afgelopen 57 jaar hofleverancier geweest van het enige Fruitcorso ter wereld met verenigingen uit Buren, Ingen, Kerk-Avezaath, Lienden, Maurik, en Zoelen.
Het corso is veel meer dan een optocht op de tweede zaterdag van september.
Het is ‘fruittainment’: op en top publieksvermaak op basis van pure ‘Betuwebeleving’, eindigend in een ‘emotie-explosie’ bij alle deelnemers na afloop en meestal met een vertrouwde winnaar.
De mozaïeken zijn een ‘fruitrijk’ openluchtmuseum aan de gracht.
Het kindercorso activeert onze jeugd en leert hen samen te werken.
De FruitDelta Rivierenland neemt tegenwoordig het gastheerschap op zich en er is zelfs een Kindercorsoschool opgericht.

Toch is dit alles niet voldoende, meer cultureel ondernemerschap van Stichting 4-Stromenland is nodig om het fruit boven water te houden.
Er is een zoektocht gestart naar een ander verdienmodel met als doel meer exposure, lagere kosten en hogere opbrengsten.
Met een decor van een corsogilde dat aan vergrijzing onderhevig is, minder instroom vanuit de jeugd kent en die ervaart dat de vrijgevigheid van sponsoren geen automatisme meer is.
Genoeg ingrediënten voor een crisis of opstand, maar niet voor corsominnende Betuwenaren die in totaal jaarlijks een half miljoen vrijwilligersuren op de teller weet te rijden.
O.l.v. een denktank is er flink gesleuteld aan het Corso-concept.
We gaan weer kijk- en luistergeld betalen, maar de wagens blijven rijden, sterker nog er komt extra een ‘romantic route’ Corso by night bij en in navolging van de J.C. Arena, krijgt Tiel een eigen ArenA.
Ik stel voor deze arena de ‘Bernhard Bruggeman Arena’ te noemen,
naar de ‘geestelijk vader’ van het Fruitcorso.
Zeer bekend is zijn uitspraak; “Ik heb het niet alleen gedaan”.

En dat klopt, in Buren alleen al zijn ruim 500 mensen actief om van het Corso elk jaar een succes te maken.
Deze bijzondere categorie vrijwilligers verdient een speciale naam, met respect uitgesproken, het zijn echte ‘fruitslovers’.
Met een taakverdeling binnen de club van grofweg ontwerpers, lassers, bouwers en plakkers.
Maandenlang sluiten complete gemeenschappen zich op in een hal.
Helaas stopt Corsoclub Ingen, maar wat hebben we genoten, mocht er enige twijfel bij jullie zijn, volg dan een bekend, eigen Ingens gezegde, zichtbaar vanaf de Provinciale weg:
“Dames en heren, plak meer appels en peren”.
De Betuwe gaat zich opmaken voor de 58ste editie, dat lijkt mij een ‘fruitgemaakte’ zaak.

Schulden en armoede

Als wij stil zijn.. en goed luisteren.., kunnen wij het misschien horen.
Nee ik hoor niks, ik heb het over stille armoede dames en heren.
Van onze kinderen groeit 1 op de 8 op in stille armoede, gemiddeld 13% van de gezinnen heeft moeite om rond te komen.
Schulden veroorzaken grote armoede, 1 op de 3 huishoudens heeft een betalingsachterstand en de overheid vervult hierbij de rol van een veelkoppig monster.
Zij gaat ervan uit dat de burger zelfredzaam is, digitaal behendig, rationeel handelt en kennis bezit van relevante regelgeving.

Van de Haagse werkelijkheid naar een Burens voorbeeld.
Een alleenstaande moeder met 2 schoolgaande kinderen, een deeltijdbaan, een aanvullende bijstandsuitkering in een huurwoning, moet 18 verschillende formulieren invullen om bij 8 instanties voor 12 verschillende inkomensdelen in aanmerking te komen.
Een verkeerd kruisje is zo gezet en dan verhuist ze van de debet- naar de creditzijde en komt ze terecht in de mallemolen van de schuldenindustrie.
Maar waar stopt zelfverantwoordelijkheid en begint bescherming?
Uiteindelijk betalen kinderen de rekening, opgroeien in armoede.
De rijksoverheid gaat uit van wantrouwen, de gemeente neemt vertrouwen als uitgangspunt.
Culemborg start een proef om kleine schulden over te nemen.
Tiel gaat samen met een bank het budgetbeheer organiseren.

En in Buren? Bij ons is het trefwoord vroegsignalering. Want daadwerkelijk vroeg kunnen interveniëren is het meest effectief én het aller moeilijkst.
De hersenen bij schuldenaren gaan bij langdurige stress in een survival-stand, men leeft met de dag en overziet en plant niets meer. De hulpvraag wordt 5 jaar uitgesteld, terwijl de stapel herinneringen groeit, net als de bedragen zelf die op erop staan.
Het pad van vroegsignalering is onverhard, van belang is dat met ons de woningcorporaties en welzijnsinstellingen dit pad gaan verharden.
Met eenduidige afspraken, afgestemde dienstverlening en concrete maatregelen.

Dan het armoedebeleid, Buren is hier de enige gemeente die voor bijstandshulp de 120%-grens boven het minimuminkomen hanteert.
Ondanks ons armoedebeleid kent de gemeente niet elke behoeftige.
Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en het Jeugcultuurfonds zijn onze partners om elk gezin te bereiken, om ieder kind mee te laten doen.
Niettemin, u bent ook onze partner, wijs uw dorpsgenoten op de mogelijkheden.
Weet wat participatie van kinderen doet met de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, vriendschapsbanden en toekomstkansen.
Sport en cultuur moeten zorgen voor aansluiting, niet voor uitsluiting.

Kasteelstenen

Ik ontmoette onlangs een Belgische schone, die vroeg of ze tijdens deze toespraak een contactadvertentie mocht plaatsen.
Ik weet niet wat de mores is in België, maar ik reageerde verbaasd.
Ze zei: “Het is niet wat u denkt burgemeester, ik bedoel het anders. Ik ben Claudia Aerts van de universiteit Antwerpen en ik studeer af op de Burense kasteelstenen.
Nu weet ik dat veel mensen uit het stadje kasteelstenen in de tuin hebben en die wil ik ontmoeten, om de stenen natuurlijk.”
Haar oproep heeft in de krant gestaan en sindsdien hebben enkele inwoners, uit angst om gecontroleerd te worden denk ik, anoniem enkele stenen ’s-nachts bij mijn voordeur gezet.
Kijk, hier ziet u een kabouter uit 1580/1590, vroegrenaissance, heeft Prins Maurits nog mee gespeeld,…oh dat heeft u niet gezien.

Dijken

In de planfase lag er 360 cm papier ter inzage aan plannen, rapporten, vergunningen en kaarten.
Wat uiteindelijk slechts 5 keer resulteerde in een beroep bij de RvS.
Van 260 mensen zijn gronden verworven zonder 1 gedwongen onteigening.
Er is 650 km aan leidingen en kabels verlegd en 1800 m1 damwandprofiel aangebracht tot soms wel 22m diepte.
90% van al dat materiaal is aangevoerd via het water.
14.000 meter dijk is verzwaard, verlegd en verhoogd tot ruim 1 m.
En dat voor € 3,5 miljoen per m1, dat is de prijs voor droge voeten.
Onze dijken transformeerden van dik & dom naar slank & slim.

Het Waterschap Rivierenland verdient een grote pluim.
In het project ‘Ruimte voor de Rivier’ kwamen participatie, innovatie, hoogwaardige techniek en duurzaamheid samen met 750 jaar aan ervaring in waterbeheer door maar liefst 424 rechtsvoorgangers.
Een club die met een zelf ontwikkelde waterkrachtcentrale van gerecycled plastic de waterinnovatieprijs heeft gewonnen, gefeliciteerd Waterschap!

Het project is nu afgerond, echter wij ervaren nu de ‘landschapspijn’ met zo’n nieuwe dijk in een kale omgeving.
De kers op de dijk is de erfvergroening bij tientallen families met een beplantingsproject met 400 streekeigen bomen en 9.000 struiken.
Wanneer wij een paar jaar verder zijn is de nieuwe dijk volledig opgenomen in het bestaande landschap.
Wij geven net zoveel om het rivierengebied als ons eigen lichaam.
Dat hoor je terug in onze taal, we spreken over rivierarm, dijkvoet, riviermond, dijklichaam, stroomrug, rivierzijde en dijkgat.

Brandweer

Zitten hier mannen in de zaal die als kereltje ervan droomden later in het grote mensenleven brandweerman te worden?
Ikzelf niet hoor, ik wilde bestuurder worden van een DAF 2800 met slaapcabine, tegenwoordig is het vak van buschauffeur populair.
Buren heeft speciaal voor die kereltjes en meiskes een eigen jeugdbrandweer, die door deel te nemen aan wedstrijden jongeren enthousiasmeert en die dient als kweekvijver.
De post Lienden heeft 7 volwassen die ooit zijn begonnen als brandweerpeuter.

Anno 2018 heeft Buren 86 vrijwilligers; let wel mannen en vrouwen.
Al lijk je uit het goede hout gesneden, niet alle hout is timmerhout.
Want eigenlijk zijn het semiprofs, het enige vrijwillige aan de vrijwillige brandweer is de aanmelding, daarna kent men louter verplichtingen en worden hoge eisen gesteld.
Middels oefenavonden, individuele opleidingen, collectieve bijscholing, de fysieke gesteldheid en de uitruk in het echie.
In 2017 kwam de brandweer vanuit de 4 kazernes zo’n 400 keer in actie, dat is gemiddeld 2x per week per post.
Voor dag en dauw, bij nacht en ontij, zelfs op Nieuwjaarsdag.
Soms klom er een poes hoog in de boom, maar het waren de laagvliegers die de aandacht opeisten, gek op spanning.

De inzet van de brandweer maakte op mij de meeste indruk tijdens en na de brand van Sebava in Kapel-Avezaath.
De rode kolom, en dat zijn geen communisten beste mensen, rukte massaal uit met een compagnie aan voertuigen; 13 tankautospuiten,
3 redvoertuigen en 2 zogenaamde slangenwagens.
175 mensen hadden een rol binnen het bron- en effectgebied, dan laat ik de inzet van andere diensten gemakshalve achterwegen.
Mede namens de gemeenteraad en het college wil ik de brandweer dank zeggen voor hun opofferingsgezindheid en jaren trouwe dienst.
Toch is het spijtig dat ik de brandklok moet luiden, omdat minder mensen zich aanmelden, het vrijwilligerskorps onder druk staat.
Word vrijwilliger en je hebt er in één keer 20 familieleden bij.
Ik stel dan ook een rigoureuze negentiende-eeuwse maatregel voor.
Op 27 juni 1823 stelde de Maurikse gemeenteraad een brandreglement vast, waarin de volgende regel werd opgenomen:
“Ieder gezin moet een capabel persoon sturen met een emmer als er brand in de buurt is.”

Het kersverse brandweerzorgplan van de VRGZ, gaat uit van 3 aloude kernwaarden die wij kennen van ons eigen korps, wees;
– betrouwbaar, men blijft een rots in de branding,
– preventief, wilt ge brand vermijden, vraagt bijtijds uw schouw en
– kosteneffectief, men laat de kaars niet aan twee kanten branden.

Weerbericht

Wat wordt het weer in 2018, hier volgt traditiegetrouw het weerbericht van onze amateur weerman Adri Dees uit Maurik.
Het weer heeft een ander jasje aangetrokken, het begint een beetje op 1995 te lijken met hoog water in de polders en de grote rivieren.
Krijgen we nog winter?
Met de kou in de lucht lijkt het, echter schijn bedriegt.
Want de voorgeschiedenis geeft geen bestendigheid aan.
“Onweer in het dorre hout geeft een voorjaar nat en koud.”
17 Januari is het wel nieuwe maan en u weet: “Is er vorst met nieuwe maan dan kun je op de schaatsen staan.”
Maar ik ga voorlopig niet uit van een bestendige weersituatie.
De kans op bestendige vorst is nog het grootst de tweede helft van februari.
Samengevat, het is onbestendigheid troef dit jaar, laat de schaatsen maar in het vet.

Prominentenpodium

In het toonaangevende weekblad Donald Duck lezen wij dat beroemde mensen uit Duckstad hun plaats verdienen in de ‘Galerij der Groten’.
Vanavond hebben wij hier in Buren ons eigen ‘Prominentenpodium’.
Inwoners die in 2017 opvielen door hun gedrag, houding of prestaties zetten wij spreekwoordelijk op de kuubkist.

Dan bedoel ik bijvoorbeeld de brandweer uit Maurik.
Michel, Henry, Ron, Wilco, Ruud en Mitch kom erbij.
De post Maurik is op 2 september landskampioen Redding Oppervlaktewater geworden, proficiat groepschef (Michel van Haaften) en jouw teamleden.
En dat jullie nodig zijn bewees het ongeval met de Syrische jongen op het Eiland van Maurik.

Wanneer u het Klompenpad door het buurtschap de Bonte Morgen bewandelt, dan is de kans groot dat u een andere kampioen tegenkomt.
Lisanne van Meerten, ik nodig jou uit dit gezelschap te versterken.
Nu ben je stemgerechtigd, maar deze zomer was je dat nog niet toen je NK paard mennen werd in de klasse M bij de KNHS.
Je hebt uitmuntend gepresteerd op de onderdelen dressuur, vaardigheid en marathon in Kronenberg, vlakbij Sevenum.
Voor jou de bloemen en jouw pony Justine geven we een wortel.

Ik refereerde zojuist naar de zomer, sinds deze zomer weten wij hoe goed dames kunnen voetballen, toch heren?
Nou dat mag wat enthousiaster hoor, Marion, wil jij met Sara, Kiki, Fabienne, Dewi, Selena en Latisha het Prominentenpodium betreden?
Jullie zijn als straatvoetbalteam van BZS op 1 juli eindelijk NK straatvoetbal van de KNVB geworden in de Jaarbeurs van Utrecht.
Vriendschap, ambitie en plezier kwam bij jullie samen.
Dit jaar hadden jullie met deze generatie nog één kans nadat het de jaren daarvoor net niet was gelukt.
Na de regiofinale speelden jullie de districtsfinale om tot slot de landelijke finaleronde te bereiken.
Twee achtereenvolgende wedstrijden kwamen jullie op achterstand, maar zoals wijlen Johan Cruyff zei;
“als je één goal meer maakt dan hunnie dan win je”.
De laatste wedstrijd moest gewonnen worden om kampioen te worden.
Jullie waren de zenuwen het beste de baas, van harte gefeliciteerd.

Tot zover onze landskampioenen.

Prijzen

Wij gaan over naar de bekendmaking van de Kanjer van Buren en de winnaars van de Vrijwilligers- en de Buurzaamheidsprijs.
Geen prijs zonder jury, geen jury zonder prijs.
De heren Roel van Beekhoff, Dirk Jan Blijderveen, Jan Boelhouwer en Gerard van Eck en mevrouw Gerry van der Donk zijn de juryleden.
De Ajax-directie heeft jullie niet op non-actief gesteld, jullie hebben genoeg punten uitgedeeld, dus ik nodig jullie uit om de volgende jaargang jullie werk te continueren, hartelijk dank.

Onze Burense samenleving is een optelsom van mensen die van elkaar van afhankelijk zijn.
In de gemeenschap, binnen een vereniging en tussen generaties.
Wij zijn nu eenmaal niet geboren om alleen te leven, oftewel een appelboom draagt de vruchten niet voor zichzelf.
Die afhankelijkheid binnen de Burense samenleving komt tot uiting bij personen met de vrijwilligersprijs en bij het initiatief met de Buurzaamheidsprijs.

Er is per categorie één winnaar (€ 500), de één of twee andere genomineerden ontvangen een zelfde geldbedrag (€ 250).
Ik start met de twee genomineerden voor de vrijwilligersprijs.
Waarom geen 3 genomineerden? Nou, 1 kandidaat heeft zich helaas teruggetrokken en dat respecteren wij natuurlijk.
Willen de heren Arjan Baauw en Peter van Dijk hier letterlijk op de voorgrond treden?

De titel Vrijwilliger van het Jaar gaat naar een persoon die zich onbetaald, gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt voor een plaatselijke vereniging, maatschappelijke instelling of organisatie.

Arjan Baauw (dubbel a, rijke tak)
De heer Baauw uit Zoelen is niet alleen een bekend gezicht in Zoelen, maar tevens in Ravenswaaij.
Sinds de start in 1994 is hij actief als vrijwilliger bij Dorpshuis De Rozenhoek, als algemeen bestuurslid en uitvoerend, denk aan klusdiensten en het regelen van de baractiviteiten.
Voor de “Vrienden van de Rozenhoek” beheert hij de penningen.
Daarnaast is de heer Baauw voorzitter van Stichting De Speelgaard Zoelen, waar hij bovendien samen met andere omwonenden het groen- en technisch onderhoud van deze speeltuin verzorgt.

Peter van Dijk (zonder instr.)
De heer Van Dijk uit Eck en Wiel staat bekend om zijn veelzijdigheid, zowel op sportief als muzikaal gebied, categorie duizendpoot.
Sinds 2015 is hij voorzitter van DOS Sportief in Eck en Wiel, waar hij zich onder meer hard heeft gemaakt en nog steeds maakt voor een nieuwe accommodatie.
Daarnaast is hij onder meer dirigent van havenkoor de Woelwaters uit Maurik en trompettist bij fanfaregezelschap Prinses Juliana uit Eck en Wiel.
Als zanger is hij samen met Annemarie Schuur, of met een klein Van Dijkje, niet meer weg te denken bij vele manifestaties.
Hij heeft een groot hart als het gaat om de zieke medemens, de uitdaging van de Alpe d’Huzes is hij daarvoor aangegaan.

De vrijwilliger van 2017 is geworden na ampel beraad Arjan Baauw!

De Kanjer van Buren

De Kanjer is iemand jonger dan 21 die opvalt door zijn of haar bovenmatige inzet voor de gemeenschap.
De Kanjer van 2017 is een jongen met een groot, sociaal en empathisch hart en hij is een echte doorzetter bovendien.
Hij heeft in zijn jonge leven al veel meegemaakt en zo de nodige levenservaring opgedaan.
Hij kan zeer goed overweg met dementerende ouderen, die hij graag bezoekt in het Kulturhus in Lienden.
Hij treedt altijd op als tolk bij bezoeken aan vluchtelingengezinnen met zijn begeleidster mevrouw Nel Hoornveld.
U begrijpt het natuurlijk, wij hebben het over een jongen uit een vluchtelingengezin, die al goed Nederlands spreekt.
Hij komt oorspronkelijk uit Syrië en woont nu aan de Lindelaan in Maurik.
Hij gaat in Tiel naar het vmbo en wil heel graag doorleren.

De kanjer van Buren van 2017 is geworden Mohammad Malki!
Mohammad, mag ik je uitnodigen naar voren te komen.
Je krijgt van mij een waardebon, dan kun je zelf iets leuks uitzoeken.

Buurzaamheidsprijs

Ik ga verder met de drie nominaties voor de Buurzaamheidsprijs en willen ook jullie naar voren komen?
Vertegenwoordigers van de Plantsoenwerkgroep Buren, Mantelpunt Kerk-Avezaath en Maurik Rond.
Sinds 2014 reikt de gemeente de Buurzaamheidsprijs uit aan initiatieven die bijdragen aan de participatie in de volle breedte op de terreinen van zorg & welzijn tot leefbaarheid & veiligheid en alles wat er tussenin zit.

Plantsoenwerkgroep Buren

Plantsoenwerkgroep Buren is een groep van inmiddels meer dan 30 vrijwilligers.
Sinds 2014 werken zij aan het herstel van het Plantsoen in Buren, een Rijksmonument dat in de 19e eeuw is aangelegd op het terrein waar het kasteel van Buren heeft gestaan.
Van oktober tot en met april is men elke twee weken bomen aan het snoeien en wordt de onderbegroeiing verwijderd. Maar er zijn ook bomen gekapt en nieuwe geplant.
Wat ik persoonlijk zeer waardeer, is dat de oude padenstructuur weer volledig is hersteld.
Het onderhoudsbudget heeft de gemeente overgedragen aan de werkgroep die er meer mee doet, dat noem je tegenwoordig win-win.

Mantelpunt Kerk-Avezaath

Het Mantelpunt is een sociaal burgerinitiatief van bewonersvereniging Kerk-Avezaath.
Doel hiervan is versterking van de mantelzorgondersteuning op dorpsniveau.
Hulpvragen richten zich op bijv. vervoersassistentie, tuinonderhoud, en boodschappen doen, het sociaal domein komt zo De Avezathen binnen.
In de opstartfase kenden de inwoners nog een bepaalde mate van vraagverlegenheid, maar sinds 2015 worden de 14 vrijwilligers en vragers van ondersteuning bijgestaan door een dorpscontact-persoon voor 10 uur per week.

Maurik Rond

Maurik Rond is een dorpsplatform voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk.
Drijvende krachten van het eerste uur zijn Else Schipper en Daniëlle van den Berg. Samen met een tiental vrijwilligers brengen zij het lokale nieuws via een papieren uitgave, de website Maurikrond.nl en de Facebookpagina.
De papieren versie Maurik Rond is een Magazine en kent een zevenhoofdige vrouwelijke redactie.
Het blad bestaat sinds 2011 en is ontstaan uit het project Maak Meer van Maurik.
Maurik Rond biedt een podium aan alle inwoners en komt in principe om de twee maanden uit.
Het is een prachtig blad met glossy uitstraling over het wel en wee in genoemde dorpen.
Wat de Linda is voor Nederland, is Maurik Rond voor deze dorpen.
De jury heeft de Buurzaamheidsprijs 2017 toegekend aan het Mantelpunt Kerk-Avezaath!

Ik dank de Corsoverenigingen voor het beschikbaar stellen van hun modellen, de brandweer voor hun attributen en kunstenares Judy van Meteren met haar leerlingen voor het grote schilderij in de hoek.

We gaan op de foto met z’n allen.
Tot ziens, tot Burens!