Spring naar content

Onderzoek naar motoriek van kinderen

28 september 2020, 11:45

Op donderdag 24 september startte op de Prins Willem Alexanderschool in Beusichem de eerste motorische BLOC-test en een beweegwensenonderzoek. De test en het onderzoek worden uitgevoerd onder alle leerlingen van groep 3 t/m 8. Voor het einde van 2020 zullen ze nog op alle andere Burense basisscholen plaatsvinden. Vervolgens gaan we met de resultaten van dit onderzoek aan de slag om kinderen beweegonderwijs te geven die aansluit bij hun behoefte. Aan het einde van schooljaar 2020/2021 zal een tweede testronde plaatsvinden. Tijdens deze ronde meten we de mogelijk effecten.

Meer aandacht voor motorische ontwikkelingen

Bijna een kwart van de Nederlandse kinderen scoort onvoldoende op motorische bewegingstesten. Dit landelijke signaal wordt ook lokaal bekrachtigd door Burense buurtsportcoaches. Buurtsportcoaches signaleren regelmatig achterstanden op motorisch niveau en maken zich zorgen!

Burense basisscholen hechten veel waarde aan kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Daarom werken ze graag mee aan de testen en onderzoeken.

Naast basisscholen volgen ook lokale sport- en beweegaanbieders en de gemeente Buren het project op de voet. Lokale sport- en beweegaanbieders waaronder voetbalverenigingen met een sportpark willen graag uitgroeien tot open vitale sportparken. Dan is het zeer interessant om te weten welke beweegwensen kinderen hebben.

Na de eerste testen en onderzoeken is het de bedoeling om als pilotproject bij voetbalvereniging BZS in Beusichem aan de slag te gaan.