Openbare informatiebijeenkomst 18 september

11 september 2018

Ruimtelijke strategische visie voor de drie regionale speerpunten

Na een positief besluit van de tien gemeenteraden eind 2016, stelde het Algemeen Bestuur van de Regio Rivierenland het Regionale Ambitiedocument 2016-2020 vast. De drie speerpunten zijn: Economie & Logistiek, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Bij dit ambitiedocument hoort een uitvoeringsprogramma waarin acht opgaven zijn uitgewerkt. Eén van deze opgaven is Ruimtelijke Keuzes en Regelgeving. Binnen deze opgave wordt een ruimtelijke strategische visie opgesteld voor de drie speerpunten.

Waarom een ruimtelijke strategische visie?

Ruimte bieden aan initiatiefnemers, meer banen, een prettig woon- en leefklimaat en economische ontwikkeling in de drie regionale speerpunten. De tien samenwerkende gemeenten willen het ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor nieuwe kansen. Hierbij zijn randvoorwaarden van ruimtelijke ordening heel belangrijk. Een ruimtelijke strategische visie optimaliseert deze randvoorwaarden.

Bouwsteen voor gemeentelijke omgevingsvisies.

De ruimtelijke strategische visie is een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie. Een aantal onderwerpen – zoals wonen, water en natuur – worden niet behandeld. Wél worden relaties gelegd met landschap, duurzaamheid en mobiliteit, omdat deze de speerpunten ruimtelijk direct raken.

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Liendenzaal, gemeentehuis Maurik

U bent van harte welkom.

Volg de gemeenteraad

Als u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van de raad of wilt meedoen aan het gesprek, kunt u naast aanwezigheid bij de voorbesprekingen en vergaderingen, de raad volgen via social media.