Opruimen met asbest verontreinigd materiaal verloopt voorspoedig

11 augustus 2017
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf 2 augustus 2017 werkt een gecertificeerd en deskundig bedrijf in opdracht van de eigenaar van de varkenshouderij Sebava (voormalige Knorhof) in Erichem aan de sanering van de uitgebrande stallen. De varkenshouderij brandde op 27 juli af. In de stallen was asbest verwerkt en de kadavers zijn hiermee verontreinigd. Het afvoeren van de kadavers heeft de hoogste prioriteit. Door deze werkwijze is de termijn van geuroverlast voor de omgeving het kortst. Het plan van aanpak is in volle uitvoering. Als er geen tegenslagen zijn zal het ruimen van de kadavers wellicht sneller zijn dan de verwachte 4 weken.

Meer informatie over de voortgang van het opruimen vindt u op de website van de provincie.