Pittige jaren

12 februari 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Jengelen, niet luisteren en boze buien horen bij jonge kinderen. Maar als uw 3-jarige dochtertje niet ophoudt met krijsen omdat ze geen tv meer mag kijken, wat is dan verstandig om te doen? Hoe te reageren als uw 5-jarig zoontje zijn jongere zusje een duw geeft, omdat ze zijn speelgoed afpakte? Het zijn pittige jaren, soms zwaar en heftig. Maar gelukkig ook levendig, vol met voorvallen waar ouders later met vertedering op terugkijken, of hartelijk om kunnen lachen.

Pittige Jaren is voor alle ouders

Het programma is geschikt voor alle ouders die ondersteuning willen bij het opvoeden. Bijvoorbeeld omdat een kind vaak druk, dwars of opstandig gedrag vertoont. Hierbij kunt u denken aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan.

14 sessies

De gratis training wordt in groepsverband gegeven en bestaat uit 14 wekelijkse sessies van circa 2 uur. Tijdens de training worden ervaringen uitgewisseld en ontvangt u veel informatie. Er worden verschillende situaties besproken en er wordt geoefend. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals: spelen met je kind, prijzen en belonen, grenzen stellen en omgaan met ongewenst gedrag. De training start bij voldoende aanmeldingen in overleg met de deelnemers.

Vragen en aanmelden

De training start in het voorjaar van 2018. De locatie, dag en tijd hangen af van de aanmeldingen. Wil je meer weten of wil je meedoen? Neem dan contact op met een van deze jeugdverpleegkundigen:
• Ingrid Copier icopier@stmr.nl, 06-53742196
• Gerlinde Bax, gbax@ggdgelderlandzuid.nl, 06-53295899
Kijk voor meer informatie ook op www.pittigejaren.nl.