Spring naar content

Raadspraat Gemeentebelangen

16 januari 2023, 16:22

In Raadspraat schrijven raadsleden van de gemeente Buren wie ze zijn en wat hen bezighoudt in de lokale politiek. Deze keer: Sander van Alfen, fractievoorzitter van Gemeentebelangen.

“Ik ben gemeenteraadslid geworden omdat ik iets wilde veranderen in de gemeente. Ik wilde bijdragen aan het mooier maken van de gemeente, het laten horen van een onafhankelijk lokaal geluid en omdat ik inwoners wilde helpen. En dat wil ik nog steeds.

Deze raadsperiode wil ik mij vooral inzetten om inwoners zich gehoord, gezien en erkend te laten voelen. De gemeente, dat zijn we als inwoners zelf. Het is daarom belangrijk dat de besluiten die we als gemeenteraad nemen begrijpelijk zijn voor iedereen en dat inwoners optimaal in de gelegenheid worden gesteld om hun mening hierover te geven. Iedere stem telt.

Een andere belangrijke uitdaging zie ik in het verder doorvoeren van kerngericht werken. Elke kern is anders, Ingen is geen Beusichem. Ik wil de gemeente dichterbij de verschillende kernen brengen en samen met inwoners laten zien dat kernen van elkaar mogen en kunnen verschillen.”

Sander van Alfen
salfen@gemeenteraadburen.nl

Maurik 24/03/2022 – Raadsleden gemeente Betuwe – Foto Raphael Drent