Spring naar content

Resultaten Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

26 oktober 2020, 15:33

Wij werken aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Het huidige GVVP komt uit 2005 en is daarom aan vernieuwing toe. We vinden het belangrijk wat u als inwoner van de gemeente vindt van het verkeer en vervoer. Daarom is inspraak van inwoners een belangrijk onderdeel van het GVVP.

Dorpenrondes Omgevings- en Mobiliteitsvisie

Tijdens de dorpenrondes die eind 2019 en begin 2020 plaatsvonden, hebben we het verkeer en vervoer aan bod laten komen. Deze avonden stonden in het teken van de Omgevingsvisie. Omdat we twee verschillende dorpenrondes door elke kern wilde voorkomen, hebben we de Omgevingsvisie en de Mobiliteitsvisie gelijk op laten lopen. Daardoor kunnen we de Mobiliteitsvisie in begin 2021 aan de gemeenteraad voorleggen.

Online vorm burgerparticipatie

Naast de dorpenrondes kon u ook online via e-spraak laten weten wat u vond van het verkeer en vervoer in onze gemeente. Niet alleen inwoners konden gebruikmaken van e-spraak, ook bedrijven konden reageren. Op deze manier waren de inwoners en bedrijven niet afhankelijk van de dorpenrondes. Deze inspraakmogelijkheid is veel gebruikt. Er zijn maar liefst 723 reacties binnengekomen!

Via e-spraak was het mogelijk om op elkaar te reageren. De discussies die hier ontstonden, hebben we meegenomen in de resultaten.

 De resultaten van e-spraak

De meeste reacties gingen over het thema ‘verkeersveiligheid: weginrichting binnen de bebouwde kom’ (190). Daarna volgde ‘verkeersveiligheid: gedrag’ met 187 reacties.  Een overzicht van de thema’s en het aantal reacties vindt u in de notitie ‘Resultaten e-spraak Buren’. Daarin staat ook een overzicht van het aantal reacties per kern. De meeste reacties kwamen uit het dorp Beusichem (191). Daarna volgden Maurik met 82 reacties en Buren met 70 reacties.

Wat valt op uit de reacties?

Tijdens het analyseren van de resultaten van e-spraak werden vier punten vaak genoemd.

Hoge snelheid
Dit geldt zowel in kernen als het buitengebied. In het buitengebied wordt de overlast van hardrijdende motorrijders genoemd, maar ook landwegen die als ‘racebaan’ worden gebruikt.

Schoolomgevingen
Bekend is dat de aanvang van basisscholen een sterke piek met zich meebrengt binnen de tien minuten voor aanvangstijd. In een aantal kernen leidt dit tot verkeersonveilige en onoverzichtelijke situaties blijkt uit de reacties van inwoners. Het berm parkeren is hier één oorzaak van.

Inrichting van wegen binnen de bebouwde kom
Regelmatig worden snelheid beperkende maatregelen voorgesteld binnen de kernen, zoals wegversmallingen en drempels. Ook wordt de voorziening voor langzaam verkeer (fiets en wandelaars) benoemd.

Zwaar verkeer door kernen
Bekend is dat Buren een landelijke gemeente is met land- en tuinbouw en logistieke bedrijven. Dit verkeer komt soms door kernen, wat wordt ervaren als verkeersonveilig.

Wilt u meer weten of heeft u een vraag?

In de notitie ‘Resultaten e-spraak Buren’ vindt u de volledige resultaten van de e-spraak. Mocht u vragen hebben na het lezen van dit bericht, neem dan gerust contact op met Bert Sielias door te mailen naar gemeente@buren.nl t.a.v. Bert Sielias of door te bellen naar 14 0344.