Schade aan bermen

12 februari 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Als gevolg van de vele regen zijn de bermen verzadigd met water. Vooral op plaatsen waar het water niet in een sloot of greppel kan stromen, vormen zich regenplassen. Deze regenplassen staan in de berm en op de rijbaan. Als een weggebruiker door de berm rijdt, ontstaat er schade of kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. Als de weersomstandigheden het toestaan, herstellen we de bermen weer. Tot die tijd blijft het opletten voor de weggebruiker.