Spring naar content

Snoeien kastanjelaantje

17 november 2020, 09:16

Het snoeien van oude en monumentale bomen, oftewel veteranenbomen, is anders dan het snoeien van jonge bomen. De snoei van oude bomen is gericht op het in stand houden van de boom. Daarnaast is deze snoei bedoeld om gevaar en overlast te voorkomen, dood hout en breukgevaarlijke takken te verwijderen en gevels, daken, verkeersborden en lantarenpalen vrij te houden. Afgelopen week snoeide Avri het monumentale kastanjelaantje in onze gemeente. Dit laantje is kenmerkend voor het stadje Buren en bekend bij de vele bezoekers.