Spring naar content

Taalstage helpt statushouders aan baan en maakt integreren makkelijker

Dit nieuwsbericht is verlopen.
29 november 2021, 16:07

In Syrië had Khalil jarenlang ervaring opgedaan in de meubel- en auto-industrie. Toen Angelica Twilt van stichting 3xwerk hem wilde plaatsen voor een taalstage, had hij dan ook maar één wens: “Ik wil graag weer bij een bedrijf werken waar ik meubels kan spuiten.” Zijn droom werd werkelijkheid bij Rijksen Speciaal Timmerwerk in Maurik. Anderhalf jaar geleden begon hij er aan een taalstage. Tegenwoordig heeft hij een contract en is hij een gewaardeerd collega.

Talent gebruiken

Door het hebben van werk, wordt het voor statushouders makkelijker om te integreren. Een statushouder is iemand met een immigratieachtergrond die een verblijfstatus heeft.

Maar doordat deze groep de Nederlandse taal nog niet voldoende spreekt, is het vaak lastig om een baan te vinden. Nog moeilijker wordt het om een baan te vinden die aansluit bij de opgebouwde kennis en ervaring. Hierdoor gaat er onnodig talent verloren.

Toen Thomas Rijksen van Rijksen Speciaal Timmerwerk door stichting 3xwerk benaderd werd met het verzoek een statushouder te begeleiden, moest hij hier dan ook even over nadenken. Hij wilde het alleen doen als zijn overige medewerkers er ook achter zouden staan.

Gezamenlijke keuze

Onder ondernemers heerst er een taboe op het aannemen van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Maar op de werkvloer worden zij juist gedwongen om Nederlands te spreken, waardoor ze de taal en de Nederlandse cultuur veel sneller leren kennen.

Thomas overlegde met zijn personeel of ze er voor open stonden om Khalil te begeleiden. In overleg werd besloten om het een periode te proberen. Khalil liep twee dagen per week stage in de meubelspuiterij. Daarbij ging hij drie dagdelen per week naar school. Onderwijl stimuleerde Thomas Khalil om te blijven werken aan het leren van de taal.

Unieke kans voor bedrijven

Thomas Rijksen: “Khalil is een gemotiveerde jongeman. Echt een doorzetter die heel gedreven is in zijn vakgebied. Door de krapte op de arbeidsmarkt biedt het aangaan van een taalstage bedrijven een unieke kans om goed personeel te vinden”. Khalil heeft inmiddels een contract gekregen. De arbeidsvoorwaarden zijn zo opgesteld dat hij er op vooruitgaat. Zo zijn de toeslagen waar hij eerder recht op had gecompenseerd door zijn werkgever. Thomas: “Het is belangrijk dat werkgevers een klimaat creëren waarin statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal tot hun recht komen. Daarom heb ik er bewust voor gekozen om Khalil niet het wettelijk minimumloon te betalen, maar meer.”

Tips voor een succesvol leer-werktraject

De koppeling van Khalil aan het bedrijf van Thomas heeft positief uitgepakt. Tegenwoordig kijkt Thomas binnen zijn netwerk als hij in contact komt met mensen die geen stageplaats kunnen vinden. Voor bedrijven die overwegen een statushouder in dienst te nemen, heeft hij een aantal tips:

  1. Kijk naar overeenkomsten. Het is voor een statushouder veel motiverender om werk te doen waar hij al ervaring mee heeft.
  2. Zorg voor goede stagebegeleiding. Je hebt een vaste medewerker nodig waar een statushouder altijd bij terecht kan.
  3. Zorg ervoor dat je overige personeel achter je keuze staat. Het succes hangt af van draagkracht binnen de rest van de organisatie.
  4. Bied in de stageperiode voldoende ruimte. Neem geen overhaaste beslissingen en neem de tijd om aan elkaar te wennen en te kijken of het past.