Spring naar content

Tegemoetkoming voor controle op coronatoegangsbewijzen

Dit nieuwsbericht is verlopen.
3 december 2021, 10:34

Horecaondernemers, sportverenigingen, commerciële sportorganisaties en gemeenschapshuizen uit gemeente Buren komen in aanmerking voor een tegemoetkoming voor het controleren van het coronatoegangsbewijs. De Rijksoverheid heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Burgemeester Josan Meijers: “Horecaondernemers, commerciële sportorganisaties, sportverenigingen en gemeenschapshuizen moeten extra personeel of vrijwilligers inzetten om hun gasten en sporters te controleren op het coronatoegangsbewijs. Voor iedereen is het een klus die er nog eens bij komt, in een tijd die toch al veel van ons vraagt. Ik begrijp heel goed dat dit lastig is, en wil dan ook zeker mijn waardering en dank hiervoor uitspreken. We moeten het sámen doen. Ik ben blij dat we met deze regeling enigszins tegemoet kunnen komen in de gemaakte kosten en uren.”

Eenvoudige regeling

Gemeente Buren stelt €60.000 beschikbaar voor deze regeling. Dat geld ontvangt de gemeente van de Rijksoverheid. De gemeente waardeert elke commerciële en niet-commerciële (sport)organisatie die zich inzet voor de controle op het coronatoegangsbewijs. Zij ontvangen daarom allemaal een gelijk bedrag van ongeveer €500, afhankelijk van het aantal ingediende en toegekende aanvragen. De gemeente heeft een eenvoudige regeling opgesteld, om administratieve lasten voor de aanvragers zoveel mogelijk te voorkomen.

Online aanvragen

Horecaondernemers, commerciële sportorganisaties, verenigingen en gemeenschapshuizen die moeten controleren op het coronatoegangsbewijs, kunnen tot uiterlijk 12 december 2021 een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kan via deze pagina. Het bedrag wordt dit jaar nog uitgekeerd. Bij twijfel en steekproefsgewijs kan de gemeente controleren of de organisatie daadwerkelijk controleert op het coronatoegangsbewijs.

Cultuur

Ook culturele instellingen en verenigingen moeten het coronatoegangsbewijs controleren. Zij krijgen al een financiële compensatie vanuit het coronasteunpakket voor cultuur. Burgemeester Josan Meijers: “Ik ben blij dat we met deze nieuwe regeling nu ook iets kunnen betekenen voor horeca, sport en gemeenschapshuizen”.