Spring naar content

Uitslag verkiezingen definitief

22 maart 2022, 14:57

De verkiezingsuitslag in Buren is bekend. 11.550 inwoners hebben gestemd Gemeentebelangen is de grootste winnaar met een totaal aantal stemmen van 4254. Het minst aantal stemmen ging naar Beter Buren. Deze partij zat in 2014 nog met een zetel in de raad, maar kreeg in 2018 en 2022 onvoldoende stemmen om terug te keren.

Nieuw dit jaar was de gecombineerde kandidatenlijst PvdA/GroenLinks. Zij komt met twee zetels in de raad. ’t Zoetzand in Beusichem was het drukst bezocht met een opkomst van 76,41 procent (1077 stemmers). PvdA/GroenLinks en Gemeentebelangen Buren kregen op dit bureau de meeste stemmen. In Zaal Torenzicht in Lienden gingen op 16 maart de meeste stemmen naar de PCG. In Ravenswaaij behoorde het CDA tot een van de meest populaire partijen en in Rijswijk was dit Partij voor de Dieren.

Hoeveel stemmen voor een zetel?

Om in de gemeenteraad te komen in de gemeente Buren zijn deze keer 550 stemmen nodig. Dit is de kiesdeler. De kiesdeler wordt berekend door het aantal uitgebrachte stemmen (11.550) te delen door het aantal zetels (21) in de gemeenteraad.

De oude en de nieuwe zetelverdeling:

2018 2022
Gemeentebelangen 8 9
VVD 4 3
PCG 3 3
PvdA/GL 2
PvdD 2 1
CDA 1 2
D66 1 1
Beter Buren 0 0

 

Meer dan de helft van de stemgerechtigden in onze gemeente heeft gestemd. De volledige uitslagen vindt u op deze pagina. Het opkomst percentage bedroeg 52,72 procent. De verkiezingsuitslag is definitief vastgesteld op maandag 21 maart.

Over de gemeenteraad

Om de vier jaar worden leden voor de gemeenteraad gekozen. De gemeenteraad bestaat uit raadsleden die door inwoners zijn gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De raad vertegenwoordigt onze inwoners en stelt de hoofdlijnen van het gemeentebeleid vast. Hoe? Met steun van medewerkers van de gemeente leggen de burgemeester en wethouders beleidsvoorstellen voor aan de raad zodat raadsleden daar met elkaar een beslissing over kunnen nemen. Tot slot houdt de raad ook toezicht op de uitvoering van het vastgestelde beleid.