Spring naar content

Uitvoeringsbudget beschikbaar: de tweede ronde is gestart op 1 juni!

Dit nieuwsbericht is verlopen.
15 juni 2021, 14:22

Van het Rijk ontvangt de gemeente geld om de ambities uit ons coalitieakkoord samen met onze partners te realiseren. Het college wil dat geld besteden aan projecten en activiteiten die vanuit de samenleving komen. Hiervoor stelde het college de regeling Spelregels uitvoeringsbudget sport- en beweegakkoord Buren 2021 vast.

Aanvraag indienen

Sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en commerciële sport- en beweegaanbieders kunnen in de maand juni (tweede ronde) weer aanvragen indienen. Het totale budget voor dit jaar is € 55.000. In de eerste ronde is al voor ruim  € 27.000 aan projecten en activiteiten toegekend. Een commissie beoordeelt de aanvragen. Deze commissie bestaat uit de wethouder sport, de coördinator van de buurtsportcoaches, de voorzitter van de Burense Sport Coöperatie en een afgevaardigde van Zorgcentra de Betuwe. Informatie over de spelregels en het aanvragen van een budget staat vindt u hier. Ook verspreiden wij de informatie via social media. Over de resultaten van de toegekende projecten en activiteiten houden wij u op de hoogte.

Vragen?

Heeft u vragen over ons sport- en beweegakkoord, de inzet van de lokaal adviseur sport en/of het aanvragen van een uitvoeringsbudget? Stel deze door een mail te sturen naar sportenbeweegakkoord@buren.nl.