Spring naar content

Vacature vrijwilliger communicatie

26 januari 2021, 11:09

De Stichting Signaleringsgroep Buren/Erichem/Asch en de Stichting Burgers voor Buren (BV Buren) zijn op zoek naar een vrijwilliger die zich wil inzetten voor de communicatie met de inwoners en andere betrokkenen over de zaken waar beide stichtingen zich mee bezig houden.

Belang Communicatie

De Signaleringsgroep BV Buren bestaan al een aantal jaren. Zij zetten zich in voor de leefbaarheid in Buren, Erichem en Asch. Om goed te kunnen functioneren, moeten zij en hun activiteiten bekend zijn bij de inwoners van Buren, Erichem en Asch. Wij hebben gemerkt dat dit niet genoeg het geval is. Daarom willen wij onze communicatie verbeteren en de inwoners beter informeren.

Van belang is dat de vrijwilliger:

  • geĆÆnteresseerd is in wat er in de stad Buren en in Erichem en Asch gebeurt;
  • vindt dat de inwoners in Buren, Erichem en Asch betrokken moeten zijn bij wat er in hun omgeving gebeurt;
  • daar enthousiast van kan worden en er goed over kan schrijven;
  • een antenne heeft voor en speurt naar wat er in samenleving van deze drie kernen speelt;
  • pr-ondersteuning kan verlenen aan de verenigingen en instellingen op het gebied van sport, cultuur, mantelzorg en burenhulp, voor zover die daar behoefte aan hebben;
  • de juiste contacten met de pers weet te leggen;
  • informatie uit de verschillende projectgroepen publiceert;
  • vertrouwd is met digitale kanalen zoals Facebook en daarin kan werken;
  • nieuwe communicatielijnen initieert (in samenwerking met de afdeling communicatie van de gemeente Buren).
  • samenwerkt met de afdeling communicatie van de gemeente Buren.

Wie belangstelling heeft voor deze interessante en uitdagende rol binnen beide stichtingen kan contact opnemen met Pierre Rutgers van de Signaleringsgroep (06-10382807) of Jan Stellingwerff van BV Buren (06-14362202).