Gemeenteraadsverkiezingen

20 maart 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Kandidatenlijsten niet overal bezorgd

De kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn nog niet overal bezorgd. Onze excuses hiervoor. De kandidaat-raadsleden staan ook op onze speciale verkiezingspagina.

Geen stempas?

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Dan kunt tot dinsdag 20 maart 12.00 uur een nieuwe bij ons aanvragen via tel. 14 0344.

Verkiezingsavond

Woensdag 21 maart vanaf 21.30 uur bent u welkom om in het gemeentehuis de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen bij te wonen.

Openbare bijeenkomst formatieproces

Donderdag 22 maart is er een openbare informatiebijeenkomst met de lijsttrekkers. Tijdens deze bijeenkomst worden er afspraken gemaakt rondom het formatieproces. Hierbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde:

  • Welke partij neemt het voortouw in het formatieproces?
  • Wordt er een formateur benoemd?

De openbare bijeenkomst is op donderdag 22 maart in de raadzaal van het gemeentehuis in Maurik. De bijeenkomst begint om 20.30 uur.

Bekendmaking uitslag verkiezingen

Vrijdag 23 maart stelt het gemeentelijk centraal stembureau in een openbare zitting het totaal aantal uitgebrachte stemmen, de aantallen stemmen per lijst en per kandidaat vast. Ook worden eventueel de zetels toegewezen aan kandidaten, rekening houdend met uitgebrachte voorkeurstemmen.

Tijdens deze zitting kunnen aanwezigen eventuele bezwaren mondeling inbrengen over het verloop van de stemming of het tellen van de stemmen door de stembureaus. Deze bezwaren worden dan in het proces-verbaal opgenomen. De bijeenkomst vindt plaats om 10.00 uur in één van de vergaderruimten van het gemeentehuis in Maurik.