Wijzigingsplan ‘Lienden, Hof van Lienden’

30 juli 2018

Het college van B&W stelde op 17 juli het wijzigingsplan ‘Lienden, Hof van Lienden’ gewijzigd vast. Het plan kunt u inzien op deze pagina en op www.ruimtelijkeplannen.nl of aan de balie in het gemeentehuis.

Wat maakt dit wijzigingsplan mogelijk?

Het wijzigingsplan maakt de bouw mogelijk van 55 woningen, waarvan 38 huurwoningen. De locatie bevindt zich globaal tussen de Voorstraat, het Molenpad, watergang de Nagraaf en Blommeland.

Wat betekent dit voor u?

Bent u het niet eens met het wijzigingsplan ‘Lienden, Hof van Lienden’? Dan kunt u beroep instellen van 24 juli 2018 tot en met 3 september 2018. Op onze website staat wie dat kunnen doen en hoe dat gaat.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het wijzigingsplan of de procedure? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimte, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0344 (zescijferig nummer).