Windpark Avri in gemeente Geldermalsen

12 februari 2018
Dit nieuwsbericht is verlopen.

Ontheffing Wet natuurbescherming en watervergunning ten behoeve van Windpark Avri, gemeente Geldermalsen liggen ter inzage tot donderdag 29 maart 2018. Beide besluiten hebben betrekking op de beoogde realisatie van windpark Avri. De stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum in het gemeentehuis, Kuipershof 2 in Geldermalsen. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl. De publicatie staat op www.geldermalsen.nl.