De raad vergadert op 8 januari 2019

27 december 2018, 08:10
De Voorbespreking van 8 januari 2019 komt te vervallen. Dinsdag 8 januari zijn er twee informatiebijeenkomsten. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de raad zijn in principe openbaar en vinden plaats…

Glasvezel gemeente Buren: vragen en antwoorden

19 december 2018, 14:18
De gemeenteraad van Buren heeft op 18 december besloten om niet deel te nemen aan de regionale samenwerking om glasvezel aan te leggen in het buitengebied. Dit omdat het bedrijf Glasvezel buitenaf zich heeft gemeld om de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gemeente te verzorgen. Wij informeren u graag over wat dit voor u betekent.

Nieuwjaarsreceptie 7 januari

19 december 2018, 13:25
Burgemeester, wethouders en de gemeenteraad nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op maandag 7 januari van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er gelegenheid om elkaar een voorspoedig nieuw jaar te wensen. Na zijn nieuwjaarstoespraak reikt burgemeester De Boer de vrijwilligersprijzen uit. U bent van harte welkom!

Aanbeveling herbenoeming burgemeester De Boer

19 december 2018, 13:21
Op 18 december heeft de gemeenteraad van Buren besloten de heer J.A. de Boer MSc aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van burgemeester van de gemeente Buren met ingang van 6 mei 2019. De raad is tot deze aanbeveling gekomen op basis van een zorgvuldig doorlopen voorbereiding door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en besloten beraadslagingen.

Nominaties vrijwilligersprijzen 2018

19 december 2018, 09:51
Maandag 7 januari reikt burgemeester De Boer de vrijwilligersprijzen uit tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar ontvangen alle genomineerden een prijs. Hiermee spreekt de gemeente Buren haar waardering uit voor alle vrijwilligers en hun bijdrage aan onze gemeenschap.

Oud en nieuw vieren in gemeente Buren

18 december 2018, 17:15
De jaarwisseling komt er aan en dat gaat gepaard met allerlei festiviteiten. 31 december is de dag om vuurwerk af te steken. Ook het schieten met carbid komt voor. Wat…

Training Omgaan met pubers

18 december 2018, 16:19
In januari en februari organiseert gebiedsteam Stib een training “Omgaan met pubers”. De training is voor ouders met kinderen in de puberteit. De puberteit kan een roerige periode zijn in…

Vragen en antwoorden brand Kesteren

14 december 2018, 22:10
Vrijdag 14 december was er een brand bij een bedrijf in Kesteren. Bij deze brand zijn roetdeeltjes en verbrandingsresten vrijgekomen. Een klein deel daarvan kan mogelijk aan de overkant van de A15 in de gemeente Buren zijn terecht gekomen. U mag dit zelf verwijderen. Op de website van de gemeente Neder-Betuwe leest u hoe u dat kunt doen: http://bit.ly/2Emoa3q