Aanbeveling herbenoeming burgemeester De Boer

19 december 2018, 13:21
Op 18 december heeft de gemeenteraad van Buren besloten de heer J.A. de Boer MSc aan te bevelen voor herbenoeming in het ambt van burgemeester van de gemeente Buren met ingang van 6 mei 2019. De raad is tot deze aanbeveling gekomen op basis van een zorgvuldig doorlopen voorbereiding door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad en besloten beraadslagingen.

Nominaties vrijwilligersprijzen 2018

19 december 2018, 09:51
Maandag 7 januari reikt burgemeester De Boer de vrijwilligersprijzen uit tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar ontvangen alle genomineerden een prijs. Hiermee spreekt de gemeente Buren haar waardering uit voor alle vrijwilligers en hun bijdrage aan onze gemeenschap.

Oud en nieuw vieren in gemeente Buren

18 december 2018, 17:15
De jaarwisseling komt er aan en dat gaat gepaard met allerlei festiviteiten. 31 december is de dag om vuurwerk af te steken. Ook het schieten met carbid komt voor. Wat…

Training Omgaan met pubers

18 december 2018, 16:19
In januari en februari organiseert gebiedsteam Stib een training “Omgaan met pubers”. De training is voor ouders met kinderen in de puberteit. De puberteit kan een roerige periode zijn in…

Vragen en antwoorden brand Kesteren

14 december 2018, 22:10
Vrijdag 14 december was er een brand bij een bedrijf in Kesteren. Bij deze brand zijn roetdeeltjes en verbrandingsresten vrijgekomen. Een klein deel daarvan kan mogelijk aan de overkant van de A15 in de gemeente Buren zijn terecht gekomen. U mag dit zelf verwijderen. Op de website van de gemeente Neder-Betuwe leest u hoe u dat kunt doen: http://bit.ly/2Emoa3q

Openbare informatiebijeenkomst woensdag 12 december

5 december 2018, 17:19
Op woensdag 12 december is een openbare informatiebijeenkomst over de tweemaandsrapportage 2018 in het gemeentehuis in Maurik. Het college van burgemeester en wethouders legt in het begrotingsjaar 2018 elke twee maanden verantwoording af over de meest recente inkomsten en uitgaven. Ook legt het college uit hoe ver het is met het realiseren van de begrotingsdoelen.

Consul Oorlogsgravenstichting

5 december 2018, 16:57
Per 1 december is de heer S. Krebaum, toezichthouder Openbare Ruimte, benoemd tot honorair consul Oorlogsgravenstichting in de Gemeente Buren door burgemeester De Boer. De doelstelling van de Oorlogsgravenstichting is…