Spring naar content

Einde Crisis Noodopvang asielzoekers in gemeente Buren op 31 december 2022

Vanaf half september tot eind december verbleven 63 asielzoekers uit voornamelijk Syrië in een gedeelte van het gemeentehuis in Maurik. Aan deze tijdelijke crisisopvang komt een einde op 31 december aanstaande en de asielzoekers gaan naar andere locaties in het land.

Op dit moment heeft het COA ons hierover de volgende informatie gegeven: 11 asielzoekers blijven binnen de regio, de anderen gaan naar verschillende locaties in het land. Dit is vooral gedaan om de kinderen te kunnen voorzien van onderwijs.

Het verblijf van de asielzoekers in een gedeelte van het gemeentehuis en onze gemeente is goed verlopen. Er zijn geen incidenten geweest. Aanvankelijk hadden een aantal inwoners van de gemeente Buren zorgen tegen het besluit om asielzoekers op te vangen in Maurik. Nu zien we dat dankzij de betrokkenheid en medemenselijkheid vanuit de samenleving een goede band met de asielzoekers is ontstaan.

Burgemeester Josan Meijers: “De afgelopen maanden hebben we van heel nabij kunnen ervaren dat onze asielzoekers op zoek zijn naar veiligheid en een toekomstperspectief. Om voor hen tijdelijke opvang te realiseren bleek geen eenvoudige zaak. Daarom ben ik allen die hebben meegeholpen om de asielzoekers te huisvesten en te begeleiden, bijzonder dankbaar. Zonder die warm gegeven steun en concrete hulp was dit niet mogelijk geweest. Ook namens de asielzoekers breng ik aan onze inwoners, medewerkers van de gemeente, de vrijwilligers en alle betrokkenen hun grote dankbaarheid over.”

Hoe verder?

Op 28 december zijn de asielzoekers naar andere locaties gegaan. De tenten naast het gemeentehuis in Maurik worden vanaf 3 januari weggehaald. Onze locatiemanager zorgt voor een goede overdracht van onze asielzoekers naar de andere locaties.