Spring naar content

Samen sterk voor Oekraïne

De gemeente krijgt veel vragen over de oorlog in Oekraïne. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over opvanglocaties in de gemeente, opvang thuis en wat de inwoners zelf kunnen doen. In het menu hieronder vind u per onderwerp meer informatie.

Josan Meijers (burgemeester): ‘’We hebben allemaal de hartverscheurende beelden gezien van mensen op de vlucht vanuit Oekraïne. Ook ik ben geschokt over de strijd die woedt aan de randen van Europa. Ik voel me machteloos naar de inwoners van Oekraïne. Dat gevoel hebben veel van onze inwoners ook.

Het is hartverwarmend om te zien dat veel mensen in onze regio en in onze gemeente in actie komen. Bijvoorbeeld om hulpgoederen in te zamelen en vluchtelingen een plaats te bieden. We willen dingen mogelijk maken en samen met u hulp bieden aan de mensen die dit nu zo hard nodig hebben. Veel is nog onzeker, we volgen de ontwikkelingen op de voet. Nogmaals mijn waardering voor alle activiteiten voor Oekraïne. Laten we met elkaar doen wat we kunnen!’’

Meer informatie:

De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hier leest u wekelijks een update over de komst van de opvang in Maurik.

14-06-2022

Het grondwerk is inmiddels grotendeels klaar. Er zijn weer nieuwe chalets geleverd. Deze week gaan we het eerste chalet op de definitieve plek zetten met een hijskraan. Voor het realiseren van de noodopvang is een omgevingsvergunning nodig. Deze hebben we aangevraagd bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Bij zo’n aanvraag moet altijd worden gekeken naar de bestemming van de locatie. Het college heeft vorige week besloten om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Daardoor is het mogelijk om er tijdelijke woningen te bouwen.

02-06-2022

De waterleiding is gereed en we werken momenteel aan de bekabeling. Het aanleggen van kabels is veel werk, de eerste sleuven kunnen inmiddels weer dicht. Er zijn nu negen chalets geleverd. Het chalet voor de beheerder is op de definitieve plek geplaatst, de andere chalets staan nog op het parkeerterrein.

25-05-2022

Werkzaamheden vluchtelingenopvang Maurik

Het hek om het terrein is gereed. Ook zijn er weer enkele chalets geleverd. De paden zijn klaar en de ruimte voor de wasmachines geplaatst. Verder zijn de eerste wadi’s aangelegd. Door het verharden en bebouwen van delen van het terrein kan het regenwater minder goed weglopen. Om wateroverlast te voorkomen maken we wadi’s om regenwater op te vangen. Verder starten we deze week met de aanleg van de waterleiding en de bekabeling.

23 mei 2022

Werkzaamheden vluchtelingenopvang Maurik

Het rioolstelsel op de opvanglocatie is gereed. De weg en de paden krijgen steeds meer vorm. Om het gehele terrein komt een hek, dat voor een deel al geplaatst is. De rest van het hekwerk wordt deze week geplaatst. Er staan al enkele chalets op de parkeerplaats, dat worden er vanaf nu steeds meer. Ook wordt deze week het gebouw geplaatst waar de wasmachines in komen. Dit wordt gemaakt van twee units.

16 mei 2022

Bouwroute gewijzigd

De bouwroute naar de opvanglocatie voor vluchtelingen is gewijzigd. Het bouwverkeer rijdt voortaan vanaf de N320 via de Verbindingsweg naar de Homoetsestraat en vervolgens de Saffatinstraat in. Het bouwverkeer neemt de bocht Saffatinstraat-Achthontstraat en rijdt dan achteruit het bouwterrein op. In de Saffatinstraat is parkeren in de vakken gewoon mogelijk, buiten de vakken mag niet geparkeerd worden. In het deel van de Achthontstraat waar het bouwverkeer gebruik van maakt geldt een parkeerverbod. Dit wordt met borden aangegeven.

Werkzaamheden opvanglocatie vluchtelingen

Inmiddels zijn de cameramasten geplaatst en worden er terreinwerkzaamheden verricht. Het hoofdriool is geplaatst, nu kunnen we aan de slag met het aanleggen van het rioolstelsel. Deze week wordt er een hekwerk rondom het terrein geplaatst. De verwachting is dat de eerste chalets deze week geleverd worden. Ze komen eerst op het parkeerterrein te staan, voordat ze naar de juiste plek gaan. We blijven bezig met de terreinwerkzaamheden, zoals het aanleggen van de paden.

Over een tijdje komt er een vluchtelingenopvang in Maurik. . Op een stuk grond aan de rand van het dorp komen chalets met plaats voor 180 Oekraïense vluchtelingen. Het stuk grond ligt tussen de Groenestraat, Saffatinstraat en Achthontstraat. Als college en gemeenteraad voelen wij, net als heel veel Nederlanders, de behoefte om te helpen als het nodig is. En hier is het nodig.

Op deze webpagina laten wij u weten waar u informatie kunt vinden over de vluchtelingenopvang. En met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.

Wat gaat er precies gebeuren?

De gemeente gaat de locatie geschikt maken voor opvang. Dat doen we samen met Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. We laten 36 chalets plaatsen. We leggen voorzieningen aan, zoals elektriciteit en riolering. Vluchtelingen zijn welkom als de locatie klaar is. We verwachten hen eind juni te kunnen verwelkomen. De vluchtelingen zullen er minimaal een halfjaar verblijven. De locatie is ook geschikt voor opvang in de wintermaanden. De opvang wordt gebouwd voor een periode van twee jaar.

Begrip en bezorgdheid

Enkele tientallen buurtbewoners waren 28 april aanwezig bij de inwonersavond in het gemeentehuis. Het was goed om die avond met elkaar in gesprek te gaan. We hoorden dat er begrip is. Velen van u willen de vluchtelingen graag helpen.

We hoorden ook bezorgdheid en veel vragen. Dat is logisch. Natuurlijk vraagt zo’n tijdelijke opvang om goede maatregelen. De opvang moet geschikt en veilig zijn voor de mensen die er komen wonen. Maar ook voor de mensen die er omheen wonen. We moeten zoeken naar de beste manier om naast elkaar te leven de komende twee jaar.

Op de hoogte

De komende tijd houden wij u via verschillende kanalen op de hoogte.

 • Op de gemeentepagina in Het Kontakt leest u wekelijks de stand van zaken over het realiseren van de opvanglocatie.
 • Dezelfde informatie plaatsen wij op een speciaal gedeelte op deze webpagina.
 • Ook verspreiden wij deze informatie in het kort via onze social mediakanalen:

Ontvangt u Het Kontakt niet, bijvoorbeeld omdat u een nee-nee-sticker op de brievenbus heeft? Dan leest u al het nieuws van de gemeentepagina op www.buren.nl/nieuws.

Andere opvanglocaties

Eerder boden we drie bestaande locaties aan voor de mogelijke opvang van vluchtelingen. Namelijk een deel van het gemeentehuis in Maurik, het Dorpshuis in Zoelen en de leegstaande bassischool in Asch. Deze locaties blijken niet het meest geschikt voor vluchtelingenopvang. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Het stuk grond in Maurik is geschikt omdat we hier een grotere groep vluchtelingen beter kunnen opvangen. Voor hen is het prettig om te verblijven in de buurt van de voorzieningen in het dorp. De eigenaars van het stuk grond stellen het beschikbaar aan de gemeente.

Tot slot

Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Dat zult u ongetwijfeld gezien hebben. We verwachten dat de opvanglocatie eind juni gereed is. Wij houden u de komende tijd op de hoogte. En tegen de tijd dat de locatie klaar is, zullen wij u uitnodigen om er een kijkje te komen nemen.

Inschrijven vluchtelingen Oekraïne

Het is belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente waar zij verblijven. Zo blijven ze in beeld en kunnen ze in aanmerking komen voor de ondersteuning die voor vluchtelingen beschikbaar is. U kunt hiervoor een afspraak maken via 14 0344. Na inschrijving ontvangen vluchtelingen gratis een uittreksel uit het bevolkingsregister. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld een Nederlandse bankrekening openen. Zo’n uittreksel is ook nodig om leefgeld te kunnen ontvangen.

Belangrijk om te weten:

 • Wie zich inschrijft, moet een paspoort of identiteitskaart meenemen. 
 • Degene bij wie de vluchteling verblijft, moet bij de afspraak aanwezig zijn.
 • De afspraak is in het gemeentehuis, De Wetering 1 in Maurik.
 • Het duurt ongeveer een halfuur.
 • Wij spreken Nederlands en Engels.

Leefgeld

Leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Wat men krijgt hangt af van de soort opvang en van de leeftijd. Volwassenen en kinderen krijgen €260,- per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit €205,- voor voedsel en €55,- voor kleding en andere persoonlijke spullen.

Woont men bij een gastgezin, dan is er naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen €215,- per maand extra en kinderen t/m 17 jaar €55,- per maand.

School

Oekraïense kinderen kunnen hier naar school. Zij moeten dan eerst worden ingeschreven bij de gemeente. De gemeente laat vervolgens weten hoe de kinderen kunnen worden aangemeld voor onderwijs. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar (groep 3 tot en met 8) krijgen de eerste tijd onderwijs in de ‘Nieuwkomersklas’. Dit is een speciale taalklas op basisschool De Bloesem in Eck en Wiel. In de taalklassen biedt BasisBuren de kinderen een veilige, rustige omgeving met plaats voor opvang, nazorg en spel. De kinderen krijgen er ook onderwijs.

Kinderen vanaf vier jaar kunnen naar de kleutergroep van de school die het dichtst bij het verblijfsadres is.

Medische zorg

Oekraïense vluchtelingen kunnen bij artsen en in ziekenhuizen terecht voor noodzakelijke medische zorg. De kosten worden vergoed via een speciale regeling. De arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan

Ik wil graag helpen, waar kan ik me aanmelden?
RefugeeHelp voegt initiatieven om vluchtelingen te helpen samen. Onder ‘ja, ik wil helpen’ vindt u alle mogelijkheden. 

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen informatie vinden?
RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het maakt vluchtelingen wegwijs in Nederland met informatie over huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Het is een platform voor en door vluchtelingen.

Ontvangen Oekraïense vluchtelingen een vergoeding?
Als zij staan ingeschreven in onze gemeente en een burgerservicenummer hebben, kunnen vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld ontvangen. Zij moeten dan wel een Nederlandse bankrekening hebben, waar de gemeente het leefgeld naar kan overmaken.

 • Staan zij al ingeschreven in de gemeente Buren?
  Dan hoeven zij niets te doen. Zij ontvangen van ons binnenkort automatisch een aanvraagformulier leefgeld per post. 
 • Staan zij nog niet ingeschreven in de gemeente Buren?
  Doe dat dan zo snel mogelijk. Als zij zich inschrijven krijgen ze van ons een aanvraagformulier leefgeld van ons mee.

Waar komt de opvang precies?
Op een stuk grond aan de rand van het Maurik, achter zorgcentrum De Valentijn. Het terrein ligt tussen de Groenestraat, Saffatinstraat en Achthontstraat.

Wie heeft dit besloten?
Alle fracties in de gemeenteraad hebben begin maart tegen het college gezegd dat ze er voorstander van zijn om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in Rivierenland. Het college heeft besloten om deze opvanglocatie in te richten, in samenspraak met Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Waarom is gekozen voor deze locatie?
Eerder boden we drie bestaande locaties aan voor de mogelijke opvang van vluchtelingen. Namelijk een deel van het gemeentehuis in Maurik, het Dorpshuis in Zoelen en de leegstaande bassischool in Asch. Deze locaties blijken niet het meest geschikt voor vluchtelingenopvang. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Het stuk grond in Maurik is geschikt omdat we hier een grotere groep vluchtelingen beter kunnen opvangen. Voor hen is het prettig om te verblijven in de buurt van de voorzieningen in het dorp. De eigenaars van het stuk grond stellen het beschikbaar aan de gemeente.

Hoeveel vluchtelingen worden hier opgevangen?
Er is straks plaats voor 180 vluchtelingen.  

Wanneer is de opvang klaar?
Begin mei zijn we begonnen met de werkzaamheden. Het is de planning dat de opvanglocatie eind juni klaar is.

Hoe ziet de inrichting van het terrein er uit?
Er komen 12 chalets voor 4 personen, 12 chalets voor 5 personen, 12 chalets voor 6 personen en 1 chalet voor de beheerder. Ook komt er een speeltuin en een parkeerterrein. We leggen voorzieningen aan, zoals paden, elektriciteit en riolering. Elk chalet krijgt eigen voorzieningen.

Waarom is er camerabewaking?
Op de bouwplaats zijn waardevolle spullen aanwezig, zoals machines en bouwmaterialen. Om diefstal te voorkomen zijn er beveiligingscamera’s geplaatst. Als de bouw klaar is en de locatie bewoond gaat worden, halen we de camera’s weg. 

Hoe lang gaat de gemeente vluchtelingen opvangen op deze locatie?
Twee jaar. Wij hebben bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) een vergunning aangevraagd voor twee jaar. Met de eigenaren van het stuk grond sloten we een overeenkomst voor diezelfde periode. We hebben afgesproken dat we de grond na twee jaar aan hen terug leveren.

Kunnen inwoners bezwaar maken?
Voor het realiseren van de noodopvang hebben we een omgevingsvergunning nodig. Deze hebben we aangevraagd bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR heeft de aanvraag goedgekeurd. Deze ligt nu ter inzage. U vindt de informatie over de vergunning en het maken van bezwaar op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.

Wat als de waarde van mijn woning daalt?
Door een ruimtelijke procedure kan het zijn dat een woning minder waard wordt. We noemen dat planschade. Er kan alleen sprake zijn van planschade als er sprake is van duurzaam nadeel als gevolg van een wijziging van het bestemmingsplan. We realiseren de opvanglocatie voor twee jaar. Daarom is er geen sprake van duurzaam nadeel. Daarnaast is deze locatie al langer in beeld als mogelijke locatie voor de bestemming wonen.

Hoe kan het dat deze opvanglocatie snel wordt gebouwd, terwijl woningbouw lang duurt?
Omdat het een noodsituatie betreft, waarbij grote druk is op alle Nederlandse gemeenten om snel noodopvang te creëren. Hiervoor is zelfs een tijdelijke wet in werking getreden, waardoor niet eerst een uitgebreide inspraakprocedure hoeft plaats te vinden: het staatsnoodrecht en de Wet verplaatsing bevolking.

Er zijn veel woningzoekenden in de gemeente Buren. Wat doet de gemeente voor hen?
De gemeente Buren heeft het plan om de komende jaren zo’n 1.400 extra woningen te bouwen, waaronder sociale woningbouw.

Wat voor mensen komen er tijdelijk wonen op deze locatie?
We zijn de noodopvang gestart om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. We weten niet van te voren wie er wanneer komen. Er is een landelijk coördinatiepunt voor de verdeling en plaatsing van vluchtelingen over de verschillende opvanglocaties.

Kunnen vluchtelingen die nu in particuliere opvang zitten naar deze locatie?
Nee, deze opvang is daar niet voor bedoeld.

Wie betaalt dit?
De Rijksoverheid vergoedt de kosten die gemeenten maken voor het opvangen van vluchtelingen.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team, telefoonnummer 14 0344