Spring naar content

Samen sterk voor Oekraïne

De gemeente krijgt veel vragen over de oorlog in Oekraïne. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over opvanglocaties in de gemeente, opvang thuis en wat de inwoners zelf kunnen doen. In het menu hieronder vindt u per onderwerp meer informatie.

Josan Meijers (burgemeester): “De oorlog in Oekraïne duurt voort. Als gemeenteraad en college zeiden we dit voorjaar tegen elkaar: ‘we willen helpen als het nodig is.’ En het blijkt heel erg nodig. Met onze opvanglocatie in Maurik bieden we een veilige plek aan mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Dat doen ook veel particulieren in onze gemeente, door thuis vluchtelingen op te vangen. Daar heb ik veel respect voor. Ook hebben veel inwoners zich aangemeld als vrijwilliger. Zo zetten we ons met heel veel mensen in voor vluchtelingen en zorgen we dat zij een fijne, veilige plek vinden in onze gemeente.”

Meer informatie:

De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In mei 2022 begonnen we met de bouw van een vluchtelingenopvang in Maurik. We realiseerden de opvanglocatie samen met Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Aan de rand van het dorp staan 36 chalets met plaats voor 180 Oekraïense vluchtelingen. Ook is er een chalet dat de huismeester als kantoor gebruikt. Het stuk grond ligt tussen de Groenestraat, Saffatinstraat en Achthontstraat. De locatie is ook geschikt voor opvang in de wintermaanden. De opvang is gebouwd voor een periode van twee jaar.

Bewoners

De opvanglocatie werd op 29 juli 2022 opgeleverd aan de gemeente Buren. Op 1 augustus arriveerden de eerste vluchtelingen uit Oekraïne. Als gemeente bepalen wij niet wie er wanneer intrekt; dat beslist Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In ieder chalet ligt een informatiemap met praktische informatie over de gemeente Buren en over hoe zaken zoals onderwijs en zorg in Nederland geregeld zijn. De bewoners doen alles zelf. Denk aan: wassen, schoonmaken, boodschappen doen en koken. Er is een gezamenlijke ruimte met wasmachines. Er is altijd een huismeester aanwezig als contactpersoon voor de mensen die in de chalets wonen.

Meer informatie

Vragen en opmerkingen over de opvanglocatie kunnen gestuurd worden naar opvanglocatiemaurik@buren.nl. Omwonenden kunnen met acute vragen ook terecht bij de huismeester.

Bij een opvanglocatie voor vluchtelingen zijn altijd vrijwilligers nodig. Mozaïek Welzijn coördineert de inzet van deze vrijwilligers. Wie meer informatie wil over vrijwilligerswerk in de opvanglocatie of zich wil aanmelden kan een mail sturen naar opvangmaurik@mozaiekwelzijn.nl.   

Inschrijven vluchtelingen Oekraïne

Het is belangrijk dat vluchtelingen zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP) bij de gemeente waar zij verblijven. Zo blijven ze in beeld en kunnen ze in aanmerking komen voor de ondersteuning die voor vluchtelingen beschikbaar is. U kunt hiervoor een afspraak maken via 14 0344. Na inschrijving ontvangen vluchtelingen gratis een uittreksel uit het bevolkingsregister. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld een Nederlandse bankrekening openen. Zo’n uittreksel is ook nodig om leefgeld te kunnen ontvangen.

Belangrijk om te weten:

 • Wie zich inschrijft, moet een paspoort of identiteitskaart meenemen. 
 • Degene bij wie de vluchteling verblijft, moet bij de afspraak aanwezig zijn.
 • De afspraak is in het gemeentehuis, De Wetering 1 in Maurik.
 • Het duurt ongeveer een halfuur.
 • Wij spreken Nederlands en Engels.

Leefgeld

Leefgeld is voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Wat men krijgt hangt af van de soort opvang en van de leeftijd. Volwassenen en kinderen krijgen €260,- per maand per persoon. Dit is opgebouwd uit €205,- voor voedsel en €55,- voor kleding en andere persoonlijke spullen.

Woont men bij een gastgezin, dan is er naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen €215,- per maand extra en kinderen t/m 17 jaar €55,- per maand.

School

Oekraïense kinderen kunnen hier naar school. Zij moeten dan eerst worden ingeschreven bij de gemeente. De gemeente laat vervolgens weten hoe de kinderen kunnen worden aangemeld voor onderwijs. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar (groep 3 tot en met 8) krijgen de eerste tijd onderwijs in de ‘Nieuwkomersklas’. Dit is een speciale taalklas op basisschool De Bloesem in Eck en Wiel. In de taalklassen biedt BasisBuren de kinderen een veilige, rustige omgeving met plaats voor opvang, nazorg en spel. De kinderen krijgen er ook onderwijs.

Kinderen vanaf vier jaar kunnen naar de kleutergroep van de school die het dichtst bij het verblijfsadres is.

Medische zorg

Oekraïense vluchtelingen kunnen bij artsen en in ziekenhuizen terecht voor noodzakelijke medische zorg. De kosten worden vergoed via een speciale regeling. De arts of behandelaar vraagt de vergoeding voor de kosten aan

Mogen vluchtelingen uit Oekraïne werken in Nederland?
Per 1 april 2022 mogen vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland werken in loondienst. Dat kan zonder werkvergunning. Om te kunnen werken hebben vluchtelingen een burgerservicenummer nodig. Dit krijgen zij na inschrijving bij de gemeente waar zij verblijven. Als werkgever bent u verplicht om een melding te maken bij het UWV. De Arbeidsinspectie gebruikt de gegevens uit de melding om te controleren of u zich aan de arbeidswetten houdt. Werknemers uit Oekraïne hebben dezelfde rechten als Nederlandse werknemers. Als u een vluchteling uit Oekraïne in dienst wilt nemen, moet u een arbeidsovereenkomst sluiten met haar/hem. Kijk voor meer informatie over werk en inkomen voor Oekraïners op de website van de Rijksoverheid.

Hoe kan ik werk aanbieden aan vluchtelingen uit Oekraïne?
U kunt uw vacature mailen naar opvanglocatiemaurik@buren.nl. Het is het handigst als de vacature in het Oekraïens is opgesteld. Als dat niet kan, is een vacaturetekst in het Engels of Nederlands ook goed. Wij zorgen dat uw vacature terechtkomt bij de bewoners van de opvanglocatie in Maurik. Als gemeente bemiddelen wij niet. Als een vluchteling geïnteresseerd is in uw vacature, neemt hij/zij contact met u op, eventueel met een tolk.  

Ik wil graag helpen, waar kan ik me aanmelden?
Bij een opvanglocatie voor vluchtelingen zijn altijd vrijwilligers nodig. Mozaïek Welzijn coördineert de inzet van deze vrijwilligers. Wie meer informatie wil over vrijwilligerswerk in de opvanglocatie of zich wil aanmelden kan een mail sturen naar opvangmaurik@mozaiekwelzijn.nl

Hoeveel vluchtelingen vangt de gemeente Buren op?
In de opvanglocatie aan de Achthontstraat in Maurik is plaats voor 180 vluchtelingen uit Oekraïne. Daarnaast hebben enkele honderden vluchtelingen een plek gevonden bij particulieren in de gemeente.

Hoe lang gaat de gemeente vluchtelingen opvangen op deze locatie?
Wij hebben bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) een vergunning aangevraagd voor twee jaar. Met de eigenaren van het stuk grond sloten we een overeenkomst voor diezelfde periode. We hebben afgesproken dat we de grond na twee jaar aan hen terugleveren.

Wie heeft besloten tot de bouw van een opvanglocatie?
Alle fracties in de gemeenteraad hebben begin maart tegen het college gezegd dat ze er voorstander van zijn om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in Rivierenland. Het college heeft besloten om deze opvanglocatie in te richten, in samenspraak met Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Wat voor mensen wonen er op deze locatie?
In de noodopvanglocatie wonen vluchtelingen uit Oekraïne. We weten niet van te voren wie er wanneer komen. Er is een landelijk coördinatiepunt voor de verdeling en plaatsing van vluchtelingen over de verschillende opvanglocaties.

Is de opvanglocatie in Maurik toegankelijk voor mindervaliden?
De opvanglocatie in Maurik is niet ingericht voor mindervaliden. Andere opvanglocaties in de regio zijn dat wel. De veiligheidsregio, waar de regie van plaatsingen ligt, is hiervan op de hoogte en houdt hier rekening mee.

Wie betaalt dit?
De Rijksoverheid vergoedt de kosten die gemeenten maken voor het opvangen van vluchtelingen.

Waarom is gekozen voor deze locatie?Eerder boden we drie bestaande locaties aan voor de mogelijke opvang van vluchtelingen. Namelijk een deel van het gemeentehuis in Maurik, het Dorpshuis in Zoelen en de leegstaande bassischool in Asch. Deze locaties blijken niet het meest geschikt voor vluchtelingenopvang. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Het stuk grond in Maurik is geschikt omdat we hier een grotere groep vluchtelingen beter kunnen opvangen. Voor hen is het prettig om te verblijven in de buurt van de voorzieningen in het dorp. De eigenaars van het stuk grond stellen het beschikbaar aan de gemeente.

Wat als de waarde van mijn woning daalt?
Door een ruimtelijke procedure kan het zijn dat een woning minder waard wordt. We noemen dat planschade. Er kan alleen sprake zijn van planschade als er sprake is van duurzaam nadeel als gevolg van een wijziging van het bestemmingsplan. We realiseren de opvanglocatie voor twee jaar. Daarom is er geen sprake van duurzaam nadeel. Daarnaast is deze locatie al langer in beeld als mogelijke locatie voor de bestemming wonen.

Hoe kan het dat deze opvanglocatie snel wordt gebouwd, terwijl woningbouw lang duurt?
Omdat het een noodsituatie betreft, waarbij grote druk is op alle Nederlandse gemeenten om snel noodopvang te creëren. Hiervoor is zelfs een tijdelijke wet in werking getreden, waardoor niet eerst een uitgebreide inspraakprocedure hoeft plaats te vinden: het staatsnoodrecht en de Wet verplaatsing bevolking.

Er zijn veel woningzoekenden in de gemeente Buren. Wat doet de gemeente voor hen?
De gemeente Buren heeft het plan om de komende jaren zo’n 1.400 extra woningen te bouwen, waaronder sociale woningbouw.

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen informatie vinden?
RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen wil inzetten. Het maakt vluchtelingen wegwijs in Nederland met informatie over huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Het is een platform voor en door vluchtelingen.

Ontvangen Oekraïense vluchtelingen een vergoeding?
Als zij staan ingeschreven in onze gemeente en een burgerservicenummer hebben, kunnen vluchtelingen uit Oekraïne leefgeld ontvangen. Zij moeten dan wel een Nederlandse bankrekening hebben, waar de gemeente het leefgeld naar kan overmaken.

 • Staan zij al ingeschreven in de gemeente Buren?
  Dan hoeven zij niets te doen. Zij ontvangen van ons binnenkort automatisch een aanvraagformulier leefgeld per post. 
 • Staan zij nog niet ingeschreven in de gemeente Buren?
  Doe dat dan zo snel mogelijk. Als zij zich inschrijven krijgen ze van ons een aanvraagformulier leefgeld van ons mee.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team, telefoonnummer 14 0344

De Nederlandse gemeenten hebben afgesproken om gehoor te geven aan de oproep van de regering om samen zorg te dragen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hier leest u wekelijks een update over de komst van de opvang in Maurik.

02-08-2022

De opvang is klaar en is op 29 juli opgeleverd aan de gemeente Buren. Dit betekent dat wij sinds 1 augustus vluchtelingen uit Oekraïne kunnen ontvangen.

Hoe werkt de opvanglocatie?

Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wie er wanneer intrekt. Wij hebben daar op dit moment nog geen informatie over. Er is landelijk besloten dat de veiligheidsregio een verdeling van de vluchtelingen bepaalt.

In iedere chalet ligt een informatiemap met praktische informatie over de gemeente Buren en over hoe zaken zoals onderwijs en zorg in Nederland geregeld zijn. De bewoners doen alles zelf. Denk aan: wassen, schoonmaken, boodschappen doen, koken, etc. Er is een gezamenlijke ruimte met wasmachines.

Hoeveel mensen kunnen we opvangen?

Er staan in totaal 37 chalets. Er is één chalet beschikbaar als kantoor voor de huismeester. De huismeester is 24 uur per dag aanwezig en is de contactpersoon voor de mensen die in de chalets wonen. Omwonenden kunnen met acute vragen ook terecht bij de huismeester. Vragen of opmerkingen kunt u ook delen via: opvanglocatiemaurik@buren.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

In de andere 36 chalets kunnen 180 vluchtelingen opgevangen worden.

19-07-2022

Vrijwilligersavond

Gisteren mocht de gemeente Buren samen met Vluchtelingenwerk Nederland ongeveer 30 mensen ontvangen die zich opgegeven hebben als vrijwilliger. Wij vinden het hartverwarmend dat zij een handje willen helpen. Wilt u ook helpen? Laat het ons dan weten via: opvanglocatiemaurik@buren.nl

De opvanglocatie

De opvanglocatie is bijna klaar. We verwachten dat het park in de eerste week van augustus wordt opgeleverd. Het tuinpad is inmiddels geasfalteerd. Er is voor deze methode gekozen, zodat er geen stof vrijkomt tijdens de verharding. Aanstaande donderdag (21 juli) worden de laatste chalets geleverd.

07-07-2022

Vrijwilligers gezocht!

Nog even en de gemeentelijke opvanglocatie in Maurik is klaar. Er zijn vele handen nodig om te zorgen dat de opvanglocatie een prettige plek is voor de vluchtelingen. Daarom zijn we samen met Vluchtelingenwerk Nederland op zoek naar vrijwilligers. Vluchtelingenwerk Nederland staat klaar in opvanglocaties, geeft begeleiding aan vluchtelingen in Nederland en komt op voor hun belangen. Er zijn verschillende taken voor vrijwilligers in een opvanglocatie. Er zijn bijvoorbeeld tolken nodig, maar ook mensen die willen helpen bij activiteiten. Voor bezoekjes aan de huisarts is vervoer nodig en er zijn altijd hand- en spandiensten. Het gaat om structurele hulp (elke week een bepaald aantal uren) en incidentele hulp (af en toe, wanneer nodig).

Wilt u helpen? Of wilt u meer informatie? Laat het ons weten via opvanglocatiemaurik@buren.nl.

30-06-2022

Er worden steeds meer chalets geplaatst en ingericht. Wij verwachten dat de vluchtelingenopvang eind juli klaar is. Daarna kunnen we vluchtelingen verwelkomen. Wanneer zij komen, is op dit moment niet bekend. De oplevering is later dan gepland. Dit komt door de grote drukte in de bouwsector en door vertraging in de levering van de chalets. Pas als alle chalets zijn geplaatst is het terrein veilig en kunnen er mensen komen wonen.

Kijkje op de locatie

Bent u benieuwd hoe de locatie er uit ziet? Dan nodigen we u uit om een kijkje te komen nemen, ook al is het nog niet helemaal klaar. Dat kan op dinsdag 12 juli tussen 20.00 uur en 21.30 uur. De opvanglocatie grenst aan een woonwijk. We vragen u daarmee rekening te houden. Komt u met de auto? Parkeer dan in de vakken of buiten de wijk. Voor direct omwonenden is een ander moment gepland om de locatie te bekijken. Zij ontvangen daarover een brief.

28-06-2022

Er zijn weer acht nieuwe chalets op hun plek gezet. De chalets die zijn geplaatst worden ingericht. Er worden ook steeds nieuwe chalets geleverd. Voor het realiseren van de noodopvang hebben we een omgevingsvergunning nodig. Deze hebben we aangevraagd bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De ODR heeft de aanvraag goedgekeurd. Deze ligt nu ter inzage. U vindt de informatie over de vergunning op http://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. 

14-06-2022

Het grondwerk is inmiddels grotendeels klaar. Er zijn weer nieuwe chalets geleverd. Deze week gaan we het eerste chalet op de definitieve plek zetten met een hijskraan. Voor het realiseren van de noodopvang is een omgevingsvergunning nodig. Deze hebben we aangevraagd bij Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Bij zo’n aanvraag moet altijd worden gekeken naar de bestemming van de locatie. Het college heeft vorige week besloten om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Daardoor is het mogelijk om er tijdelijke woningen te bouwen.

02-06-2022

De waterleiding is gereed en we werken momenteel aan de bekabeling. Het aanleggen van kabels is veel werk, de eerste sleuven kunnen inmiddels weer dicht. Er zijn nu negen chalets geleverd. Het chalet voor de beheerder is op de definitieve plek geplaatst, de andere chalets staan nog op het parkeerterrein.

25-05-2022

Werkzaamheden vluchtelingenopvang Maurik

Het hek om het terrein is gereed. Ook zijn er weer enkele chalets geleverd. De paden zijn klaar en de ruimte voor de wasmachines geplaatst. Verder zijn de eerste wadi’s aangelegd. Door het verharden en bebouwen van delen van het terrein kan het regenwater minder goed weglopen. Om wateroverlast te voorkomen maken we wadi’s om regenwater op te vangen. Verder starten we deze week met de aanleg van de waterleiding en de bekabeling.

23 mei 2022

Werkzaamheden vluchtelingenopvang Maurik

Het rioolstelsel op de opvanglocatie is gereed. De weg en de paden krijgen steeds meer vorm. Om het gehele terrein komt een hek, dat voor een deel al geplaatst is. De rest van het hekwerk wordt deze week geplaatst. Er staan al enkele chalets op de parkeerplaats, dat worden er vanaf nu steeds meer. Ook wordt deze week het gebouw geplaatst waar de wasmachines in komen. Dit wordt gemaakt van twee units.

16 mei 2022

Bouwroute gewijzigd

De bouwroute naar de opvanglocatie voor vluchtelingen is gewijzigd. Het bouwverkeer rijdt voortaan vanaf de N320 via de Verbindingsweg naar de Homoetsestraat en vervolgens de Saffatinstraat in. Het bouwverkeer neemt de bocht Saffatinstraat-Achthontstraat en rijdt dan achteruit het bouwterrein op. In de Saffatinstraat is parkeren in de vakken gewoon mogelijk, buiten de vakken mag niet geparkeerd worden. In het deel van de Achthontstraat waar het bouwverkeer gebruik van maakt geldt een parkeerverbod. Dit wordt met borden aangegeven.

Werkzaamheden opvanglocatie vluchtelingen

Inmiddels zijn de cameramasten geplaatst en worden er terreinwerkzaamheden verricht. Het hoofdriool is geplaatst, nu kunnen we aan de slag met het aanleggen van het rioolstelsel. Deze week wordt er een hekwerk rondom het terrein geplaatst. De verwachting is dat de eerste chalets deze week geleverd worden. Ze komen eerst op het parkeerterrein te staan, voordat ze naar de juiste plek gaan. We blijven bezig met de terreinwerkzaamheden, zoals het aanleggen van de paden.

Vluchtelingenopvang Maurik

Over een tijdje komt er een vluchtelingenopvang in Maurik. . Op een stuk grond aan de rand van het dorp komen chalets met plaats voor 180 Oekraïense vluchtelingen. Het stuk grond ligt tussen de Groenestraat, Saffatinstraat en Achthontstraat. Als college en gemeenteraad voelen wij, net als heel veel Nederlanders, de behoefte om te helpen als het nodig is. En hier is het nodig.

Op deze webpagina laten wij u weten waar u informatie kunt vinden over de vluchtelingenopvang. En met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft.

Wat gaat er precies gebeuren?

De gemeente gaat de locatie geschikt maken voor opvang. Dat doen we samen met Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. We laten 36 chalets plaatsen. We leggen voorzieningen aan, zoals elektriciteit en riolering. Vluchtelingen zijn welkom als de locatie klaar is. We verwachten hen eind juni te kunnen verwelkomen. De vluchtelingen zullen er minimaal een halfjaar verblijven. De locatie is ook geschikt voor opvang in de wintermaanden. De opvang wordt gebouwd voor een periode van twee jaar.

Begrip en bezorgdheid

Enkele tientallen buurtbewoners waren 28 april aanwezig bij de inwonersavond in het gemeentehuis. Het was goed om die avond met elkaar in gesprek te gaan. We hoorden dat er begrip is. Velen van u willen de vluchtelingen graag helpen.

We hoorden ook bezorgdheid en veel vragen. Dat is logisch. Natuurlijk vraagt zo’n tijdelijke opvang om goede maatregelen. De opvang moet geschikt en veilig zijn voor de mensen die er komen wonen. Maar ook voor de mensen die er omheen wonen. We moeten zoeken naar de beste manier om naast elkaar te leven de komende twee jaar.

Op de hoogte

De komende tijd houden wij u via verschillende kanalen op de hoogte:

 • Op de gemeentepagina in Het Kontakt leest u wekelijks de stand van zaken over het realiseren van de opvanglocatie.
 • Dezelfde informatie plaatsen wij op een speciaal gedeelte op deze webpagina.

Ontvangt u Het Kontakt niet, bijvoorbeeld omdat u een nee-nee-sticker op de brievenbus heeft? Dan leest u al het nieuws van de gemeentepagina op www.buren.nl/nieuws.

Andere opvanglocaties

Eerder boden we drie bestaande locaties aan voor de mogelijke opvang van vluchtelingen. Namelijk een deel van het gemeentehuis in Maurik, het Dorpshuis in Zoelen en de leegstaande bassischool in Asch. Deze locaties blijken niet het meest geschikt voor vluchtelingenopvang. Daarom zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden. Het stuk grond in Maurik is geschikt omdat we hier een grotere groep vluchtelingen beter kunnen opvangen. Voor hen is het prettig om te verblijven in de buurt van de voorzieningen in het dorp. De eigenaars van het stuk grond stellen het beschikbaar aan de gemeente.

Tot slot

Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Dat zult u ongetwijfeld gezien hebben. We verwachten dat de opvanglocatie eind juni gereed is. Wij houden u de komende tijd op de hoogte. En tegen de tijd dat de locatie klaar is, zullen wij u uitnodigen om er een kijkje te komen nemen.