Spring naar content

Kwijtschelding belastingen aanvragen

Als u een minimum inkomen heeft kunt u mogelijk gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor de aanslag Onroerende-zaakbelastingen (OZB).

Meer informatie

U kunt kwijtschelding aanvragen voor de aanslag OZB.

De gemeente Buren verleent niet automatisch kwijtschelding. U kunt opnieuw een verzoek om kwijtschelding indienen.

Nee, als uw inkomen en/of vermogen niet is gewijzigd, is dit niet zinvol. De kwijtscheldingsregeling is namelijk niet verruimd.

Het kwijtscheldingsformulier kunt u bovenaan deze pagina downloaden.

Ja, dit is geen beletsel om kwijtschelding aan te vragen (u moet dan wel minimaal aan de voorwaarden voor kwijtschelding voldoen).

Er wordt gekeken of er een vorm van vermogen aanwezig is én er wordt gekeken of er betalingscapaciteit aanwezig is.

Iedere zelfstandig ondernemer kan voor het privé gedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen.

Nee, een vereniging of bedrijf komt niet in aanmerking voor kwijtschelding.

Nee, u moet voor uw aanslag van het waterschap kwijtschelding aanvragen bij het waterschap. Voor informatie over waterschapslasten en de verontreinigingsheffing kunt u terecht op de website van de BSR.

De gemeente Buren stuurt u binnen een week na ontvangst van uw kwijtscheldingsaanvraag een ontvangstbevestiging. Heeft u geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met ons. In dat geval hebben wij uw aanvraag waarschijnlijk niet ontvangen.

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u bericht heeft ontvangen op uw verzoek om kwijtschelding. Wij handelen uw kwijtscheldingsverzoek af en teveel betaalde bedragen (als er kwijtschelding wordt verleend) storten wij terug.

De aanvraag heeft een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden. Deze termijn geldt voor aanvragen die volledig ingediend zijn. Heeft u na de aanvraag nog aanvullende stukken opgestuurd? Dan gaat de termijn van 3 maanden opnieuw lopen. Uw aanvraag is in dit geval gemiddeld 6 maanden in behandeling.