Spring naar content

Alcohol-, lachgas- en drugsgebruik in de openbare ruimte

In de gemeente zijn openbare plaatsen aangewezen waar het gebruik van alcoholhoudende drank verboden is. Op deze locaties mogen personen van 18 jaar of ouder geen alcoholhoudende drank nuttigen of in aangebroken flessen, blikjes en andere verpakkingen bij zich hebben.

Het verbod geldt op:

  • alle wegen binnen de bebouwde van de gemeente;
  • de jongerenontmoetingsplaats (JOP) in de Papestraat in Lienden, kadastraal bekend gemeente Lienden, sectie L1577 (ged) tot en met het gebied in een straal van 500 meter om deze JOP;
  • het recreatiegebied De Beldert in Zoelen;
  • het recreatiegebied Eiland van Maurik in Maurik;
  • het recreatiegebied De Meent in Beusichem en;
  • de strandjes en uiterwaarden langs de rivieren de Lek, Neder-Rijn, de Linge en de Korne, voor zover gelegen binnen de gemeente Buren.

Voor personen onder de 18 jaar is het volgens de Alcoholwet verboden om op alle voor publiek toegankelijke plaatsen alcoholhoudende drank aanwezig te hebben. Dit geldt ook voor gesloten flessen, blikjes etc.

Drugs- en lachgasverbod

Binnen de gehele gemeente is het verboden om soft- en/of harddrugs te gebruiken of bij je te hebben. Dit geldt ook voor het gebruik van lachgas.

Handhaving

De politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) zien er in onze gemeente op toe dat iedereen zich aan de regels houdt. Als dit niet gebeurt, kunnen zij een proces-verbaal opmaken. Deze variëren voor alcohol-, lachgas en drugsgebruik tussen de € 100 en € 410.

Meer informatie

Algemene plaatselijke verordening (APV) 2022
Aanwijzing gebieden hinderlijk drankgebruik