Spring naar content

Dood dier melden

Als u een dood dier op of aan de weg aantreft, is het raadzaam de gemeente op de hoogte te stellen van de plek waar u het dier heeft gezien. De gemeente zorgt er dan voor dat het dier weggehaald wordt.

Voor dode huisdieren kunt u ook de lokale dierenambulance bellen. Grotere dode dieren zoals herten en wilde zwijnen kunt u beter bij de politie melden via nummer 0900-8844, vooral als deze langs de weg een gevaar kunnen opleveren.

Meer informatie

Ook als u dode dieren zoals watervogels en vissen in het water ziet drijven is het belangrijk dat u dit meldt. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van botulisme.

Botulisme is een ziekte die de laatste jaren voornamelijk onder watervogels slachtoffers heeft gemaakt, maar bij mensen zeer sporadisch voorkomt. Tijdens zomers waarin botulisme voorkomt, sterven veel vogels. Alhoewel hieruit nauwelijks directe gevaren voortvloeien voor de mens, moet een verdere verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk worden voorkomen. Elke dode watervogel is een bron van besmetting en moet zo snel mogelijk worden opgeruimd.

Tips

  • Geef dode watervogels nooit mee met de vuilnisman en begraaf ze ook niet.
  • Als u dode watervogels ziet of verlammingsverschijnselen herkent bij watervogels, waarschuw dan de gemeente.
  • Raak de dode vogels niet aan, ook niet met handschoenen. De gemeente zorgt ervoor dat de dode dieren op de juiste wijze worden vernietigd. U kunt botulisme helpen voorkomen door in het voorjaar en de zomer de vogels niet te voeren.