Spring naar content

Eenmalige energietoeslag 2022

Van veel producten en diensten zijn de prijzen flink gestegen. Zoals van eten, het openbaar vervoer en vooral van energie. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag.

De overheid heeft ook de belasting op energie verlaagd. Deze verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

Meer informatie

De energietoeslag is verhoogd van € 800,00 naar € 1.300,00 per huishouden.

Bij toekenning betaalt de gemeente Buren de energietoeslag aan inwoners die de energietoeslag hebben aangevraagd van 1 mei 2022 tot 1 september 2022 in 4 termijnen van € 200,00 per maand en € 500,00 in december 2022.

Bij toekenningen aan inwoners die aanvragen van 1 september 2022 tot 1 december 2022 betaalt de gemeente Buren zo spoedig mogelijk € 800,00 en € 500,00 in december 2022.

Bij toekenningen aan inwoners die aanvragen van 1 december 2022 tot 1 juli 2023 betaalt de gemeente Buren het gehele bedrag van € 1.300,00 in een keer.

Als u op 15 maart 2022 een uitkering ontving van de gemeente Buren , dan hoeft u niets aan te vragen. Het gaat om inwoners die op 15 maart 2022:

 • algemene bijstand ontvingen; of
 • een uitkering ontvingen op grond van de IOAW en IOAZ; of
 • een uitkering op grond van het Bbz ontvingen; of
 • periodieke bijzondere bijstand ontvingen; of
 • incidentele bijzondere bijstand ontvingen; of
 • een vastgestelde financiële draagkracht grond van het Minimabeleid hadden; of
 • die algemene bijstand ontvingen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de Participatiewet;
 • waren toegelaten tot de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Behoorde u op 15 maart 2022 tot deze doelgroep? Dan heeft u eind april 2022 een brief ontvangen over de toekenning van de Eenmalige energietoeslag 2022 en de eerste termijn van de energietoeslag is voor 1 mei 2022 aan u overgemaakt.

De nabetaling van € 500,00 ontvangt u in december 2022.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Buren  als u op de aanvraagdatum:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Buren woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • (samen met uw partner) niet meer dan € 15.000,00 beschikbare geldmiddelen heeft. Onder beschikbare geldmiddelen wordt verstaan: contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen, cryptovaluta (zoals bitcoins), de waarde van effecten (hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, en opties en effecten in depot). Indien u heeft gereserveerd voor uw begrafenis, nemen wij de gemiddelde kosten van een begrafenis (€ 8.000,00) niet mee in de berekening van de hoogte van uw geldmiddelen.
 • een laag inkomen heeft. Dit is een netto inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende netto bedrag per maand.

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (120% van de voor u geldende bijstandsnorm)

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand €   1.322,18 €   1.470,80
Samenwonend/getrouwd €   1.888,84 €  1.992,43

Hoe wordt het inkomen bepaald?

Het inkomen wordt bepaald over de maand voorafgaand aan de aanvraagdatum.

Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie kalendermaanden voorafgaand aan de maand van de peildatum bepalend.

De middelen als bedoeld in artikel 31 lid 2 van de Participatiewet worden niet tot het inkomen gerekend.

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • inkomen uit arbeid;
 • inkomen uit onderneming;
 • inkomen uit een uitkering en/of wachtgeld;
 • inkomen uit (onder)verhuur en/of kostgeverschap; en
 • inkomen uit partneralimentatie en/of kinderalimentatie.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

U kunt de energietoeslag aanvragen via dit aanvraagformulier.

Lukt het u niet het aanvraagformulier te downloaden? Vraag dan het aanvraagformulier aan via telefoonnummer 14 0344 of stuur een e-mail naar werkeninkomen@buren.nl.

Het ingevulde en ondertekende formulier met bewijsstukken stuurt u vervolgens op naar Gemeente Buren, Postbus 23, 4020 BA te Maurik. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie van het gemeentehuis op werkdagen van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

U kunt de energietoeslag aanvragen van 1 mei 2022 tot 1 juli 2023.

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.
Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!
Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Nee, u heeft (samen met uw partner) per huishouden recht op één energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand. U kunt hiervoor op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar werkeninkomen@buren.nl.

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur contact met ons op via telefoonnummer 14 0344 of mail naar werkeninkomen@buren.nl.  Of kijk via deze link welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.

De energietoeslag is verhoogd van € 800,00 naar € 1.300,00 per huishouden. De aanvraagtermijn is verlengd tot en met 30 juni 2023.

Alle huishoudens die de toeslag van € 800,00 hebben ontvangen of waaraan deze toeslag in termijnen is toegekend, ontvangen in december 2022 de nabetaling van € 500,00. U hoeft hier dus niets voor te doen.