Groenstroken kopen of huren

Restgroen is openbaar groen van ondergeschikte betekenis, dat geen essentieel onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur van een wijk. De gemeente maakt het mogelijk om, binnen bepaalde criteria, een aan uw perceel grenzend perceel restgroen te verkopen of verhuren.

In een aantal gevallen is geconstateerd dat percelen grond van de gemeente bij een privé tuin zijn getrokken, waarvan in sommige gevallen geen overeenkomst bij de gemeente bekend is. Ook in die gevallen wil de gemeente tot verkoop of verhuur overgaan, als aan de criteria wordt voldaan.

Meer informatie

De grondprijs bij verkoop van restgroen is € 80,- per m² kosten koper met een minimum koopsom van € 500,-.

Bij verhuur van restgroen wordt een huursom van € 1,80 per m² in rekening gebracht, met een minimum huurprijs van € 80,- per jaar.

Als u graag een perceel restgroen wilt kopen of huren van de gemeente, kunt u het aanvraagformulier invullen en aan ons toesturen. Uw verzoek wordt vervolgens beoordeeld. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met team Beheer van de gemeente.