Spring naar content

Hulp en advies

Rivierenland Werkt

Heeft u als werkgever in deze tijd teveel of juist te weinig personeel? Wij helpen u verder! Mensen die door de coronacrisis hun werk zijn verloren of dreigen te verliezen en werkgevers die vanwege corona vragen hebben over de inzet van personeel, kunnen terecht bij www.rivierenlandwerkt.nu. VNO-NCW Rivierenland, FNV/CNV, Werkzaak Rivierenland, UWV, beroepsonderwijs en gemeenten in de regio Rivierenland werken intensief samen in een multi-disciplinair mobiliteitsteam. Het team begeleidt mensen zoveel mogelijk naar nieuw werk. Waar nodig wordt om- en bijscholing ingezet.

Hulp en advies voor ondernemers

Is uw bedrijf nog levensvatbaar na de coronacrisis? Of kiest u misschien liever voor een baan in loondienst? Of beide? We bieden ondersteuning bij het versterken van uw onderneming en geven advies over regelingen en bij betalingsachterstanden. We kunnen u ook begeleiden naar (tijdelijk) ander werk. Bel 14 0344 of stuur een mail naar werkeninkomen@buren.nl voor een vrijblijvend gesprek.