Spring naar content

Kabels en leidingen

U heeft toestemming nodig van de gemeente voordat u kabels en/of leidingen in de openbare grond aanlegt. Hiervoor gelden de regels uit de algemene verordening ondergrondse infra (AVOI) en het handboek kabels en leidingen. Meldingen en aanvragen voor kabelleggingen moeten via Moorwerkt worden gedaan.

Meer informatie

De algemene verordening ondergrondse infra (AVOI) geldt bij de aanleg, het in stand houden en het opruimen van kabels of leidingen voor netten in óf op openbare gronden. Dit geldt voor de gronden die de gemeente beheert, in bezit heeft of waarvoor wij coördinatieverplichtingen hebben volgens de Belemmeringswet en Privaatrecht en/of Telecommunicatiewet.

De AVOI geeft invulling aan onze wettelijke plicht van een telecommunicatieverordening op te stellen. Ook staat het in lokaal beleid dat dit ook geldt voor andere netten van kabels en leidingen (nutsvoorzieningen).

In dit handboek kabels en leidingen staan de standaardbepalingen voor het opnemen van de sleufverharding, aanvullen en verdichten van sleuven, het graven en het leggen van ondergrondse infrastructuur in gronden die in eigendom of in beheer zijn van onze gemeente.

Het tarief bedraagt € 89,85 voor het in behandeling nemen van een melding/aanvraag. Dit vanwege het verkrijgen van instemming of vergunning rondom plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en artikel 5, eerste lid van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI). Het tarief voor aaneengesloten graafwerkzaamheden hangt af van de lengte.

  • Van 0 tot 250 meter: € 501,14
  • Van 250 tot 1.500 meter: € 585,16
  • Van 1500 tot 5.000 meter: € 725,90
  • Meer dan 5.000 meter: € 0,15 per strekkende meter