Raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt een raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl en in de brochure van de referendumcommissie.

Meer informatie

Bij het stembureau ontvangt u een stembiljet van een van de stembureauleden. U kiest dan in het stemhokje met een rood potlood voor of tegen de Wiv 2017. Dit doet u door het vakje voor of tegen geheel of gedeeltelijk rood te kleuren.

Als u blanco wilt stemmen, vult u niets in. Heeft u uw keuze gemaakt? Dan vouwt u het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Met een stempas mag u overal binnen de gemeente stemmen. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties waar een stembureau is gevestigd:

Plaats Locatie
Asch Dorpshuis Asch, Kerkstraat 9
Beusichem Dorpshuis ‘t Zoetzand, Zoetzandselaan 1
Prins Willem-Alexanderschool, De Wielstraat 6
Buren Verzorgingshuis Oranjehof, Kasteellaan 1
Eck en Wiel Dorpshuis ‘t Ecksternest, Prinses Beatrixstraat 46
Erichem Dorpshuis Erichem, Erichemseweg 30
Ingen Dorpshuis In de Gaard, Dr. A.R. Holplein 13
Kerk-Avezaath Dorpshuis De Avezathen, Daver 46
Lienden Het Gildehuis, Verbrughweg 2a
Zaal Torenzicht, Waterstraat 11
Maurik Gemeentehuis, De Wetering 1
Verzorgingshuis De Valentijn, Saffatinstraat 84
Ommeren OBS De Meent, Ommerenveldseweg 17
Ravenswaaij Dorpshuis De Rozenhoek, Rozenstraat 1
Rijswijk Dorpshuis De Hoekenburg, Korte Bosstraat 3
Zoelen Dorpshuis De Oude School, Kerkstraat 10
Zoelmond OBS De Klepper, Kochpad 12

De stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. De stemlokalen met een zijn toegankelijk voor mindervaliden.

Wilt u weten wat het dichtstbijzijnde stembureau is op 21 maart? Kijk dan even op Stemwegwijzer.nl voor de exacte locatie van het stembureau inclusief een routebeschrijving. De Stemwegwijzer is gemaakt door de Geodienst van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Iemand anders gaat voor u stemmen

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in Buren woont en ook een stempas voor deze stemming heeft ontvangen. Wilt u een andere kiezer voor beide stemmingen machtigen dan moet u op beide stempassen de achterzijde invullen.

De kiezer die voor u gaat stemmen moet dan zelf ook voor beide stemmingen gaan stemmen. Van belang is dat de gemachtigde per stemming niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van een machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Voor het referendum kunt u ook iemand machtigen die niet in de gemeente Buren woont maar wel een stempas heeft ontvangen voor deze stemming. De hiervoor benodigde formulieren kunt u afhalen of aanvragen bij het team Publiekscentrum van de gemeente Buren of downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

U wilt gaan stemmen in een andere gemeente (alleen voor het referendum)

Als u voor het referendum in een andere gemeente wilt stemmen, dan moet u een kiezerspas hebben. Zo’n kiezerspas kunt u verkrijgen door met de stempas van het referendum naar het gemeentehuis te gaan. Daar wordt uw stempas ingenomen en ontvangt u een kiezerspas. Met een kiezerspas voor het referendum kunt u dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland. Het mondeling aanvragen van kiezerspassen kan tot uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.

U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. De formulieren die u hier voor nodig heeft, kunt u afhalen of aanvragen bij het team Publiekscentrum of downloaden. De schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen. Uw stempas van het referendum moet u bijvoegen. U ontvangt daarna een kiezerspas voor alleen deze stemming.

Zonder een stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas(sen) niet vergeet mee te nemen.

Bent u uw stempas kwijt? Dan kunt u, uiterlijk dinsdag 20 maart 2018 tot 12.00 uur, een vervangende stempas aanvragen op het gemeentehuis bij het team Publiekscentrum. Mocht u alsnog uw “oude” stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas(sen) ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze stemmingen geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Gerelateerde onderwerpen