Spring naar content

Standplaats

Als u producten wilt verkopen vanaf een standplaats in de gemeente Buren moet u dit van tevoren melden. Dit kunt u doen door dit meldingsformulier compleet ingevuld op te sturen naar:

Gemeente Buren, Postbus 23, 4020 BA Maurik.

De melding kan gecontroleerd worden. Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de Publieksbalie van de gemeente Buren op telefoonnummer 14 0344.

Mogelijk moet u ook een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit (milieuwetgeving). Via de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u nagaan of dit voor u van toepassing is.

 

 

Meer informatie

In de Algemene plaatselijke verordening spreekt men van een standplaats als:

vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats of vanuit een boomgaard, weiland of vanaf een erf goederen en of diensten worden verkocht of afgeleverd waarbij gebruik word gemaakt van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.

Onder standplaats wordt niet verstaan:
a. een vaste plaats op een jaarmarkt;
b. een vaste plaats op een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is vastgelegd welke regels er zijn om een standplaats (fruitkraam) in te richten.

 1. De burgemeester kan het innemen van een standplaats tijdelijk of permanent verbieden;
  a. in het belang van de openbare orde;
  b. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
  c. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
  d. in het belang van de verkeersvrijheid of –veiligheid;
  e. wanneer als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het innemen van de standplaats een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar komt;
  f. vanwege de strijd met een geldend bestemmingsplan.
 2. Het is in ieder geval verboden om een standplaats in te nemen:
  a. binnen 10 meter van de bochtstraal;
  b. als er in de directe nabijheid van die standplaats onvoldoende parkeergelegenheid aanwezig is;
  c. aan de N320, N834 en N835 als er op eigen terrein van de standplaatshouder geen parkeerruimte aanwezig is voor minimaal 4 auto’s.
 3. De standplaatshouder is verplicht om de standplaats en de directe omgeving schoon te houden en schoon achter te laten.
 4. Indien gebruik wordt gemaakt van een standplaatsvoorziening die gedurende een langere periode blijft staan, bijvoorbeeld zoals gebruikelijk bij de zogenaamde fruitstalletjes, moet het bouwwerk zijn verwijderd binnen zeven dagen nadat de verkoop van producten is beëindigd.
 5. Een standplaats aan de N320, N834 en N835 mag uitsluitend worden ingenomen op de daartoe door de burgemeester aangewezen locaties.
 6. Een ieder die het voornemen heeft een standplaats in te nemen, dient dit acht weken van te voren kenbaar te maken aan de gemeente door middel van een daartoe door de gemeente vastgesteld meldingsformulier