Toestemming ligplaats boot of ander vaartuig

Wilt u met een woonboot of ander vaartuig een ligplaats innemen? Dan vraagt u aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. U mag niet zomaar met uw woonboot een ligplaats innemen. De gemeente bepaalt de plekken in het openbare water waar dit mag. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning moet aanvragen.

Meer informatie

De gemeente bepaalt welke plekken in het openbare water ligplaatsen zijn. Zij bepaalt ook welk soort vaartuigen er mogen liggen en hoeveel plaatsen er zijn. Vaartuigen zijn onder andere: woonboten, steigers of pontons.

De gemeentelijke regels gelden niet als het openbaar water beheerd wordt door Rijk, provincie of waterschap. Weet u niet wie de beheerder is van het openbaar water? Vraag dit dan na bij de gemeente.

U vraag aan de gemeente of u een ligplaats mag gebruiken. Geef hierbij de volgende informatie:

  • omschrijving van uw vaartuig
  • de plek waar u wilt liggen met uw woonboot of vaartuig
  • hoe lang u de ligplaats wilt gebruiken