Uittreksel burgerlijke stand

Een uittreksel (afschrift) burgerlijke stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding.

U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente Buren, als de gebeurtenis ook daadwerkelijk hier plaatsvond. Is dat niet het geval, vraag dan het uittreksel aan bij de gemeente waar de gebeurtenis wel heeft plaatsgevonden.

Meer informatie

Heeft de gebeurtenis plaatsgevonden in de gemeente Buren? Maakt u dan een afspraak en neem een geldig legitimatiebewijs mee. U krijgt het uittreksel direct mee.

Kunt u niet zelf langskomen? Dan kunt u iemand machtigen. Geef de gemachtigde uw schriftelijke toestemming  en een kopie van uw legitimatiebewijs mee.

U kunt dit uittreksel nog niet digitaal aanvragen.

 

Een uittreksel burgerlijk stand kost € 12,90 (prijs 2017)