Spring naar content

Veiligheidsbeleid

In het Integraal Veiligheidsplan 2015 – 2018 staan de belangrijkste veiligheidsonderwerpen voor de periode 2015 tot en met 2018. Voor deze onderwerpen stelt de gemeente doelstellingen die zij in deze periode wil bereiken. Om deze doelstellingen te halen maakt het college jaarlijks uitvoeringsplannen.

De speerpunten van het veiligheidsbeleid zijn:

  1. Woninginbraken
  2. Jeugdoverlast
  3. Geweld
  4. Woonoverlast