Spring naar content

Verkiezingen 2022

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Er kan ook vervroegd gestemd worden. U kunt daarvoor op 14 en 15 maart terecht in 3 stemlokalen:

Zaal Torenzicht in Lienden, De Prinsenhof in Buren en in het gemeentehuis in Maurik. Openingstijden 07.30 uur – 21.00 uur.

Door het coronavirus hanteren we nog steeds de nodige aanpassingen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en praktische zaken die u als kiezer moet weten.

Meer informatie

Stembureaus woensdag 16 maart

U kunt op 16 maart stemmen in de volgende stembureaus:

 • Dorpshuis Erichem (Erichemseweg 30, Erichem)
 • Dorpshuis ’t Ecksternest Eck en Wiel (Prinses Beatrixstraat 46)
 • Dorpshuis De Hoekenburg Rijswijk (Korte Bosstraat 3)
 • Dorpshuis De Rozenhoek Ravenswaaij (Rozenstraat 1)
 • Dorpshuis de Avezathen (Daver 46, Kerk-Avezaath)
 • Dorpshuis de Oude School Zoelen (Kerkstraat 10)
 • Dorpshuis ’t Zoetzand Beusichem (Zoetzandselaan 1)
 • gymzaal o.b.s. Prins Willem-Alexander Beusichem (De Wielstraat 6 B)
 • Gemeentehuis Maurik (De Wetering 1)
 • Dorpshuis ’t Klokhuis Maurik (Sterappelhof 7)
 • Kerk Zoelmond ( Plein 1)  
 • Het Gildehuis Lienden (Verbrughweg 2a)
 • Zaal Torenzicht Lienden (Waterstraat 11)
 • gymzaal Meentschool Ommeren (Ommerenveldseweg 17)
 • Dorpshuis Asch (Kerkstraat 9)
 • Dorpshuis “In de Gaard” Ingen (Dr.A.R. Holplein 13)
 • De Prinsenhof Buren (De Bijen 1)  

Op 16 maart 2022 is de gemeenteraadsverkiezing. Jij mag dan voor het eerst stemmen. Dat is jouw kans om mee te beslissen wie de 21 nieuwe raadsleden van Buren worden. Echt belangrijk, want:

 • de gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners Buren in het gemeentebestuur.
 • de gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, de zogenaamde kaders.
  De gemeente kan grote plannen pas uitvoeren als een meerderheid van de raad het daarmee eens is. De gemeenteraad beslist ook hoe de gemeente haar geld besteedt.
 • de gemeenteraad controleert daarna of het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan wat belangrijk en nodig was om het gewenste beleid uit te voeren.

Als je stemt op jouw favoriete kandidaat van jouw favoriete politieke partij, heb jij invloed op de besluiten van de gemeenteraad. En dus op hoe alles de komende jaren in Buren geregeld wordt.

Hoe werkt het?

Heel simpel. Je krijgt op of rond 18 februari een stempas thuisgestuurd. Die neem je, met jouw ID (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) mee naar het stemlokaal. Daar krijg je een stembiljet. Hierop maak je het vakje voor de naam van jouw favoriete kandidaat rood. Daarna stop je het biljet in de stembus.

Waar en wanneer kan ik stemmen?

Ook ontvang je op je woonadres een kandidatenlijst. Hierop staan ook alle adressen van de stemlokalen in onze gemeente. Daar kun je op 16 maart stemmen, van half 8 ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds.

Stemmen en Corona

Vanwege Corona gelden speciale maatregelen. Zo doe je een gezondheidscheck voordat je gaat stemmen. Bij klachten ga je niet naar een stemlokaal. Je kunt dan iemand anders vragen om jouw stem uit te brengen. Dat heet machtigen. Kijk op de achterkant van je stempas hoe je dat doet.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: 14 0344 E-mail: burgerzaken@buren.nl. Meer informatie over de verkiezingen vind je op www.elkestemtelt.nl.

Op woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Half februari ontvangt  u van ons de stempas. Hieronder meer informatie over de mogelijkheden voor het stemmen bij volmacht en het stemmen van een kiezerspas.

U kunt zelf via de stempas een andere kiezer die in de gemeente Buren woont machtigen om voor u te stemmen. Dit kunt u zelf regelen. Op de achterzijde van uw stempas (bezorging medio februari in de gemeente Buren) moet u de gegevens invullen van degene die voor u gaat stemmen. Ook moet u beiden een handtekening plaatsen. Dit kunt u tot en met de dag van de stemming zelf regelen. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs of via een afdruk op de telefoon  tonen aan de voorzitter van het stembureau. Dit document mag vijf jaar verlopen zijn.

 Stemmen bij volmacht (schriftelijk)

U kunt binnenkort hiervoor ons formulier downloaden. Dit volledig ingevulde formulier kunt u daarna mailen naar burgerzaken@buren.nl. Dit verzoek moet uiterlijk 11 maart 2022 voor 17.00 uur bij ons binnen zijn. De gemachtigde ontvangt vervolgens een volmachtbewijs om daarmee voor u te stemmen. Natuurlijk kunt u ons ook bellen (14-0344), dan sturen wij het formulier toe!

Let op!

De kiezer die voor u gaat stemmen moet op de dag van de kandidaatstelling (1 februari 2021) ingeschreven staan in een Nederlandse gemeente. Een kiezer mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. De volmachtstem moet gelijktijdig met de eigen stem worden uitgebracht.

De stempas wordt eerder bezorgd dan de kandidatenlijst. Die ontvangt u begin maart.

Doet uw partij mee aan de komende Tweede Kamerverkiezingen? En wilt u dat uw poster op de borden wordt geplakt? Zodra het bekend is, hoort u wanneer en waar u uw poster naartoe kunt mailen. De verkiezingsborden komen op de volgende plekken te staan:

Zoelen Uiterdijk – Vergardestraat
Kerk-Avezaath tegenover Daver 24
Buren Entree Plantsoen
Erichem Erichemseweg, ter hoogte van huisnummer 55
Asch Culemborgseweg, speeltuin
Zoelmond Kruising Dopsstraat – Schaardijkseweg
Beusichem Markt nabij kerk
Rijswijk Hoekenburgplein
Ravenswaaij tegenover Maatsteeg 3, parkeerstrook tegenover Dopshuis
Lienden Dokter van Noortstraat / Verbrughweg
Ommeren tegenover Dokter Guepinlaan 7
Ingen 50 meter na splitsing Dorpsstraat / Rijnstraat
Eck en Wiel parkeerterrein Dopshuis aan Burg. Verbrughweg
Maurik Plantsoen naast Prinses Marijkelaan 12

 

 

Een ondersteuningsverklaring is een verklaring waarmee u een kandidatenlijst ondersteunt van een politieke partij/groepering. Ondersteuningsverklaringen zijn vereist als partijen bijvoorbeeld:

 • voor het eerst deelnemen aan de verkiezing of:
 • bij de vorige verkiezing geen zetel(s) heeft/hebben behaald.

Wanneer?
Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van 3 januari t/m 31 januari 2022 in het gemeentehuis van Buren. Vragen? Neemt u dan even contact op met een medewerker van het team verkiezingen.

Meenemen
U moet een (voor-)ingevuld formulier (H4) meenemen. Dit formulier heeft u van de betreffende partij/groepering ontvangen. Ook moet u zich kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Ondertekenen
U ondertekent de verklaring in aanwezigheid van de medewerker. Dus niet vooraf, maar pas in het gemeentehuis. Natuurlijk moet u wel als kiezer zijn ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Buren.

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Buren maakt het volgende bekend:

Op 31 januari 2022 is de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad in deze gemeente. Op deze dag kunnen bij het bureau verkiezingen, van 09.00 tot 17.00 uur de lijsten van de kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

Hierbij moeten ook de volgende formulieren worden ingeleverd:

 • De verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
 • De machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 • De machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen, of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
 • De verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H4)

Deze formulieren kunt u gratis downloaden via de website van de Kiesraad (www.kiesraad.nl).

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225 worden betaald. Dit kan door overmaking van dit bedrag op het rekeningnummer (NL05 BNGH 0285 0486 35) van de gemeente Buren.

Onder vermelding van: waarborgsom kandidaatstelling en de naam van de politieke groepering.

Dit is niet nodig als bij de laatstgehouden raadsverkiezingen 1 of meer zetels aan deze politieke groepering is/zijn toegekend.

Heeft u hierover nog vragen? Neemt u dan even contact op met het team Verkiezingen.

Buren, januari 2022

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Buren.

J.P.M. Meijers

Om de inlevering van de kandidatenlijsten op 31 januari 2022 zo soepel mogelijk te laten verlopen, bieden wij de mogelijkheid om van maandag 17 januari 2022 t/m woensdag 26 januari 2022 (m.u.v. vrijdag 21 januari !) de lijsten en alle bijbehorende documenten te laten beoordelen op mogelijke verzuimen.

U kunt voor deze voorinlevering een afspraak maken door contact op te nemen met Jaap Klaassen en/of Tom ten Hoedt (burgerzaken@buren.nl) of telefonisch via 06-82094128 en/of 06-82097323.