Spring naar content

Verkiezing op 15 maart 2023

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Gelderland en het bestuur van het Waterschap Rivierenland.

In de gemeente Buren kunt u in elk willekeurig stemlokaal stemmen. Op uw stempas staat wel het adres van een stemlokaal bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter uitkomt om in een ander stemlokaal te stemmen, dan kan dat.

Als u gaat stemmen dan moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs tonen. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

U brengt uw stem uit op een stembiljet.

De stemlokalen zijn deze verkiezingsdag geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Meer informatie

Dorpshuis  Erichem * Erichemseweg 30 4117 GJ Erichem
Dorpshuis  ’t Ecksternest Prinses Beatrixstraat 46 4024 HM Eck en Wiel
Dorpshuis De Hoekenburg Rijswijk Korte Bosstraat 3 4023 AV Rijswijk Gld
Dorpshuis De Rozenhoek Ravenswaaij Rozenstraat 1 4119 LW Ravenswaaij
Dorpshuis Kerk-Avezaath Daver 46 4012 BC Kerk-Avezaath
Dorpshuis de Oude School Zoelen Kerkstraat 10 4011 EM Zoelen
Dorpshuis ’t Zoetzand  Beusichem Zoetzandselaan 1 4112 JL Beusichem
Gemeentehuis Maurik De Wetering 1 4021 VZ Maurik
Kerk Zoelmond Plein 1 4111 KV Zoelmond
Het Gildehuis Verbrughweg 2 a 4033 GP Lienden
De Bron Ommeren Dokter Guepinlaan 26 4032 NJ Ommeren
NH kerk Beusichem Markt 14 4112 JS Beusichem
Dorpshuis Asch * Kerkstraat 9 4115 RT Asch
Dorpshuis “In de Gaard” Ingen Dr A.R.Holplein 13 4031 MB Ingen
Zaal Torenzicht Lienden Waterstraat 11 4033 EC Lienden
Dorpshuis ’t Klokhuis Maurik Sterappelhof 7 4021 VC Maurik
De Prinsenhof Buren De Bijen 1 4116 GG Buren

Het stemmen

Om in een stemlokaal uw stem uit te kunnen brengen, neemt u de volgende documenten mee:

 • een stempas of een kiezerspas
 • een geldig ID-bewijs (op 15 maart 2023 maximaal 5 jaar verlopen)

Let op:
De stemlokalen in Beusichem en Ommeren zijn gewijzigd. Er kan niet meer gestemd worden in de (voormalige) scholen!!

* De stemlokalen met * zijn niet of slecht toegankelijk voor mindervaliden.

Niet iedereen ontvangt een stempas voor deze verkiezingen. Voor de verkiezing van de Provinciale Staten als voor het Waterschap gelden verschillende voorwaarden.

Voor de Provinciale Staten geldt:

 • kiezer moet 18 jaar of ouder zijn
 • kiezer moet niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 • kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
 • kiezer moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven staan in een gemeente binnen de Provincie Gelderland.

Voor het bestuur van het Waterschap Rivierenland geldt:

 • kiezer moet 18 jaar of ouder zijn
 • kiezer moet niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 • kiezer heeft de Nederlandse nationaliteit
 • EU onderdaan
 • Niet-Nederlandse inwoner met een geldig verblijf in Nederland
 • kiezer moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven staan in een gemeente die valt binnen het Waterschap Rivierenland **

Op de website van Waterschap Rivierenland kunt u zien welke gemeenten vallen in het Waterschap Rivierenland.

De stempassen moeten uiterlijk 1 maart 2023 in het bezit van de kiezers zijn. Wij streven ernaar de stempassen op 22 en 23 februari 2023 te laten bezorgen.

Heeft u geen stempas ontvangen? Neem dan (uiterlijk 10 maart 2023, 12.00 uur) contact op met de Publieksbalie, team Verkiezingen. Telefoonnummer: 14 0344 of per e-mail: burgerzaken@buren.nl

U bent uw stempas kwijt of de stempas is beschadigd. Zonder uw stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is mogelijk om éénmaal een nieuwe stempas aan te vragen.

De vervangende stempas kunt u digitaal aanvragen tot vrijdag 10 maart 2023, 12.00 uur (lukt dit niet, dan kan het ook schriftelijk). Mondeling (in persoon) kan dit tot dinsdag 14 maart 2023, 12.00 uur. Dit moet bij de Publieksbalie, team Verkiezingen (tel 14 0344 of per e-mail: burgerzaken@buren.nl)

Het formulier kunt u ophalen in het gemeentehuis. Ook kunt u hier het formulier downloaden.

Voor elke aanvraag moet u een kopie van uw legitimatiebewijs overleggen. Mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen, kunt u een andere kiezer machtigen. Dit heet stemmen bij volmacht. De gemachtigde kan de volmacht stem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

 • Voor deze verkiezing geldt dat zowel de volmachtgever als de gevolmachtigde in de provincie Gelderland of het Waterschap Rivierenland moeten wonen en ingeschreven staan in de BRP van een gemeente in die provincie of waterschap op 30 januari 2023.

Kiezers kunnen geen volmacht verlenen in een stemlokaal.

Onderhandse volmacht

Om een machtiging te geven, gebruikt u het gedeelte van de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. Dit heet een “onderhandse volmacht”. U moet de gegevens invullen en u en de gemachtigde moeten beiden tekenen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde een (kopie van het) identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. Dit mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. De Rijksoverheid probeert misbruik van kopieën van identiteitsbewijzen tegen te gaan. Mensen die een kopie van hun ID-bewijs maken wordt geadviseerd om het volgende op de kopie te schrijven:

 • dat het een kopie is
 • voor wie of welk product de kopie bedoeld is
 • de datum waarop degene de kopie afgeeft
 • de kiezer streept zijn/haar burgerservice nummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan

De voorwaarden voor een onderhandse volmacht:

 • De kiezer kan een andere kiezer, die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
 • Op de achterzijde van de stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde moet ook ondertekenen.
 • De gemachtigde kan iedereen zijn die in de provincie Gelderland of het Waterschap Rivierenland woont en ook een stempas heeft ontvangen.
 • Dan geeft de kiezer de, in een volmacht bewijs omgezette stempas, aan de gemachtigde.
 • Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
 • Het overdragen van de in volmacht bewijs omgezette stempas kan tot en met de dag van de stemming.
 • Bent u toch in de gelegenheid om zelf te gaan stemmen? Dan kan de onderhandse volmacht ingetrokken worden. In dat geval moet u de tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u dan weer stemmen.

Schriftelijke volmacht

Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) ingeschreven stond in de BRP. Dit verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 12.00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. U kunt de volmacht digitaal aanvragen. Ook is er een formulier beschikbaar bij de gemeente. Dat formulier kunt u hier downloaden. Of u kunt het ophalen in het gemeentehuis.

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde moet voor deze verkiezing ook in dezelfde gemeente wonen.

De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

De voorwaarden voor een schriftelijke volmacht

 • Woont iemand die u wilt machtigen in de provincie Gelderland of het Waterschap Rivierenland en een stempas heeft ontvangen, dan kunt u die kiezer ook machtigen.
 • Bij de Publieksbalie, team Verkiezingen, zijn kosteloos formulieren af te halen voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Deze formulieren zijn ook te downloaden via onze website.
 • De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtsbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.
 • Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij of zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 • Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 in dezelfde Provincie (Gelderland) of Waterschap (Rivierenland) als de volmachtgever als kiezer zijn geregistreerd.
 • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
 • Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van u (de volmachtgever) namelijk ongeldig verklaard. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat u (de volmachtgever) uw stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Maximaal 2 volmachten

De gemachtigde mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij/zij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.

Ronselen

Het initiatief tot het verlenen van een volmacht ligt bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (het stelselmatig kiezers vragen om hun stempas te ondertekenen en af te geven). Iemand mag ook niet een kiezer omkopen door middel van een gift of een belofte of de kiezer op een andere manier dwingen om een volmacht af te geven.

Provinciale Staten of Waterschap

Denkt u er aan dat u voor iedere verkiezing afzonderlijk een aanvraag moet doen voor de volmacht?

Bij de aanstaande verkiezing van de leden van de Provinciale Staten en de Waterschappen op woensdag 15 maart 2023 is het een kiezer toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Gelderland (voor de PS verkiezingen) of binnen het gebied van het Waterschap Rivierenland voor de WS verkiezingen. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

Schriftelijke aanvraag

 • U kunt de kiezerspas digitaal aanvragen.
 • Ook kunt u bij de Publieksbalie, team Verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren op te halen voor verzoeken om in een willekeurig stembureau aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Ook kunt u hier het formulier downloaden.
 • Het verzoek én de stempas (indien al ontvangen), moeten uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 (12.00 uur), door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente. Dus de gemeente waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Mondelinge aanvraag

 • De kiezer moet de stempas uiterlijk op dinsdag 14 maart 2023 (12.00 uur) overleggen bij het team Verkiezingen van zijn/haar woonplaats. Dus waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd.
 • Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
 • Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Ook voor de Waterschapsverkiezingen kunt u een kiezerspas aanvragen en gaan stemmen in een willekeurig stemlokaal binnen het waterschap Rivierenland. U moet er wel rekening mee houden dat de grenzen van de provincie niet dezelfde zijn als van het waterschap. U kunt dan alleen stemmen met een kiezerspas binnen het werkgebied van uw waterschap. Dat betekent dat u alleen kunt stemmen in één van de gemeenten die liggen in uw waterschap. Als u naar een andere gemeente gaat, kunt u uw stem niet uitbrengen.

Voor meer informatie hierover: Waterschap Rivierenland, telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur: (0344) 64 90 90. Of kijk op de website van Waterschap Rivierenland.

Om overal in Buren te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. De stempas toont aan dat u mag stemmen.  Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen. Het is daarom van groot belang dat u de stempas niet vergeet mee te nemen.

Mocht u uw stempas kwijtraken, dan kunt u schriftelijk tot uiterlijk vrijdag 10 maart 2023, 12.00 uur en mondeling tot dinsdag 14 maart 2023 (ook tot 12.00 uur) een vervangende stempas aanvragen bij de Publieksbalie, team Verkiezingen (t:14 0344 of e: burgerzaken@buren.nl).

Voor elke aanvraag moet u een kopie legitimatiebewijs overleggen. Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe stempas.

Neem bij het stemmen naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs mee (bijvoorbeeld paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau. Voor deze verkiezing geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme, dementie of wilsbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Hulp verlenen

Als de kiezer aangeeft hulp te willen bij het uitbrengen van de stem, dan kan hij of zij dit aangeven bij een stembureaulid.

Om mee te kunnen doen aan de verkiezingen van 15 maart 2023 moeten politieke partijen die nog geen zetel hebben in deze organen, ondersteuningsverklaringen inleveren.

Wanneer?

Het afleggen van een verklaring is mogelijk vanaf 16 januari 2023 tot en met 30 januari 2023. Voor het herstel van verzuimen is deze gelegenheid er ook op 1 en 2 februari 2023.

Dit kan op de volgende tijden:

 • maandag t/m donderdag van 09.00 uur – 16.00 uur
 • maandagavond van 17.00 uur – 20.00 uur
 • vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

Een afspraak kunt u telefonisch maken (14 0344) of via e-mail: burgerzaken@buren.nl.

Wat neemt u mee?

U moet een vooraf ingevuld formulier (H4) meenemen naar het gemeentehuis. Deze formulieren kunt u bij de betreffende politieke partij opvragen. Ook neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Ondertekenen

Het afleggen van de verklaring wordt ten overstaan van de gemachtigde ambtenaar gedaan. Dit houdt in dat u pas in het gemeentehuis de aanvraag ondertekent. De ambtenaar plaatst een stempel en zal het formulier weer aan u teruggeven. U moet er zelf voor zorgen dat het formulier op tijd bij de politieke partij terecht komt.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Verkiezingen via het algemene telefoonnummer 14 0344 of via e-mail: burgerzaken@buren.nl.

In de gemeente Buren worden 14 digitale verkiezingsborden geplaatst. De borden worden op 9 en 10 februari 2023 geplaatst door een externe partij.

Aanleverspecificaties

Formaat
Het netto formaat waarop u de posters aanlevert is 420 x 594 mm (A2 formaat). Afhankelijk van het aantal partijen dat deelneemt, schalen wij het formaat terug naar de benodigde afmeting. Wij ontvangen uw bestand graag als pdf, zonder afloop, snij- en of drukkersmarkeringen.

Resolutie
Wij ontvangen uw bestand graag met een resolutie van minimaal 72 dpi op ware grootte.

Aanleveren

U kunt uw bestanden afhankelijk van de grootte aanleveren via Wetransfer.com of per e-mail naar: verkiezingen@signmatch.nl of naar de gemeente Buren: verkiezingen@buren.nl.

Belangrijk: Vermeld bij het aanleveren van de bestanden, welke gemeente het betreft.

Op wie u stemt, dat is helemaal aan u. Om u te helpen om een keuze te maken vindt u hier de kandidatenlijsten voor Provinciale Staten en Waterschap Rivierenland.

Voor iedere verkiezing wordt een gemeentelijk stembureau (GSB) ingesteld. Dus ook voor de komende verkiezingen van 15 maart 2023.

Dit GSB houdt op donderdag 16 maart 2023 een openbare zitting in het gemeentehuis in Maurik. Tijdstip: 09.30 uur.

 

Tijdens deze bijeenkomst stelt het GSB, op gemeentelijk niveau, de uitslag van de verkiezingen van 15 maart 2023 vast.

Hiervoor onderzoekt het GSB de processen-verbaal van de verschillende (Burense) stembureaus. Deze worden vervolgens openbaar gemaakt en gepubliceerd op de gemeentelijke website (www.buren.nl).

Denkt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau? Bij de telling of bij het vaststellen van de uitslagen? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u niet bij de gemeente, maar bij het centraal stembureau.