Spring naar content

Visvergunning

De gemeente Buren en Hengelsportvereniging Het Snoekje uit Maurik zijn recent overeengekomen dat er in een aantal vijvers in Maurik, zoals de vijvers rondom het gemeentehuis, gevist mag worden. De gemeente heeft een machtiging verstrekt aan Hengelsport Federatie Midden Nederland om de gemeentewateren op te nemen in de VISpas en Kleine VISpas. Dit betekent dat iedereen in Nederland die in het bezit is van een VISpas of Kleine VISpas legaal mag vissen in de gemeentevijvers.

Gratis jeugdvispas voor jongeren onder de 14 jaar

Veel wateren rondom Maurik zoals de Rijn en de Maurikse wetering zijn voor met name jeugd soms nog te moeilijk en onveilig. De vijvers in Maurik daarentegen bieden volop mogelijkheden om dichtbij huis veilig te leren vissen. Om het voor de jeugd nog makkelijker te maken stelt HSV Het Snoekje gratig online jeugdvergunningen beschikbaar voor kinderen onder de 14 jaar. Kinderen kunnen de vergunning aanvragen via de website van HSV Het Snoekje en dezelfde dag nog gaan vissen.