Spring naar content

Gemeentelijke verkeer- en vervoerplan

We hebben beleid voor het verkeer en vervoer. Dit noemen we het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP). Met het GVVP beperken we zoveel mogelijk verkeersproblemen; waar dat kan lossen we mogelijke verkeersproblemen voor de toekomst op. Het GVVP bestaat uit een mobiliteitsvisie en een uitvoeringsprogramma:

Mobiliteitsvisie

In deze visie brengen we het beleid voor de komende jaren op hoofdlijnen in beeld.

Uitvoeringsprogramma

In het uitvoeringsprogramma staan de projecten voor de komende jaren. Deze projecten komen voort uit de mobiliteitsvisie.

Met het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan willen we verkeer en vervoer op een veilige, betrouwbare en duurzame manier mogelijk maken. Dit is niet alleen de verantwoordelijkheid van ons als gemeente, maar ook van u als weggebruiker.

Met het GVVP zetten we in op vier thema’s:

  • Verkeersveilheid: Het vergroten van de verkeersveiligheid.
  • Fietsnetwerk: Het stimuleren van fietsen.
  • Bereikbaarheid: Het faciliteren van het autogebruik.
  • Duurzaamheid: Verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving (ruimte voor de voetgangers en beperken van de schade aan natuur, landschap en milieu).

Maatregelen

In de komende jaren treffen we maatregelen om de vier thema’s te verbeteren. Dit doen we vanaf 2022 tot en met 2032. Een overzicht van de maatregelen vindt u in het uitvoeringsprogramma op pagina 23.

We voeren de maatregelen gefaseerd uit. Zo verwachten we de projecten op de korte termijn uit te voeren in 2022 tot en met 2027. Projecten voor de lange termijn voeren we uit in de periode 2028 tot en met 2032.

Zienswijzen

Er zijn een aantal zienswijzen ingediend op het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. De reactie op de zienswijzen kunt u vinden in de nota beantwoording zienswijzen GVVP Buren. Heeft u een zienswijze voor het GVVP ingediend? Dan heeft u van ons een brief ontvangen. In deze brief staat een Z-nummer. De reacties op de zienswijze zijn gekoppeld aan het Z-nummer in de brief.

Downloads

Gerelateerde onderwerpen