Over ons

Nieuws gemeenteraad

Meer geld beschikbaar voor verbeteren parkeersituatie Buren-stad

12 juli 2018
Tijdens de vergadering van 10 juli zijn onder meer de Kadernota 2019 en jaarstukken 2017 besproken. Verschillende fracties gaven aan dat de raad meer grip moet krijgen op de Gemeenschappelijke Regelingen. Daarnaast is het belangrijk dat raadsleden onderling goed blijven samenwerken en luisteren naar elkaar.

Dynamisch ondernemen doe je in Buren

Bedrijfskavels kopen