Dienstverlening

De servicenormen van de gemeente Buren

Als medewerkers van de gemeente Buren doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hanteren wij servicenormen voor balie, telefoon, website en post. Wij doen er alles aan om ons aan die servicenormen te houden. En u mag ons erop aanspreken.

 

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zijn vriendelijk, open, respectvol en professioneel

 • Wij informeren u correct en volledig. Bent u niet tevreden? Aarzel dan niet om dat aan te geven. Wij zijn er om u te helpen.
 • Wij beschermen uw privacy. Persoonlijke gegevens en informatie met een vertrouwelijk karakter gebruiken wij alleen voor de doelen waarvoor zij zijn bestemd.
 • Wij denken met u mee. U krijgt bijvoorbeeld een herinneringsbrief als uw paspoort of identiteitskaart vernieuwd moet worden. Of u krijgt een sms-bericht als uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs klaar ligt.
 • Wij schrijven onze brieven en beschikkingen in begrijpelijke taal.

Balie

 • De gemeentelijke balie werkt op afspraak zodat we u snel kunnen helpen en wachttijden kunnen voorkomen.
 • Onze balie is voor iedereen goed toegankelijk, ook voor mindervaliden.
 • U kunt zelf de weg naar de balie vinden. Die is duidelijk aangegeven. Zo nodig helpt een van onze medewerkers u.
 • U kunt ons spreken in een aparte spreekkamer, als u dat wilt.
 • Er is koffie en thee in de wachtruimte.
 • U kunt gebruik maken van gratis Wi-Fi als u moet wachten. U kunt het wachtwoord opvragen bij de receptie.
 • Er is een speel- en leeshoek voor kleine kinderen.
 • U wordt binnen 5 minuten geholpen, als u vooraf een afspraak heeft gemaakt.

Telefoon

 • We zijn altijd telefonisch te bereiken gedurende onze openingstijden via 14 0344 (alleen die 6 cijfers)
 • U krijgt direct antwoord op uw vraag. Zonodig verbinden wij u door naar de juiste persoon, of u wordt binnen 24 uur teruggebeld.

Website

 • Op onze website kunt u snel de gezochte informatie vinden. De  informatie is juist, volledig en begrijpelijk.
 • Kunt u voor steeds meer producten online een afspraak maken voor een baliebezoek.
 • Kunt u steeds meer producten direct aanvragen als u DigiD heeft.

Post

 • Als u ons een brief schrijft, dan krijgt u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging
 • U ontvangt binnen 6 weken een inhoudelijk reactie (tenzij er een andere wettelijke termijn geldt).

 

Als de gemeente niet binnen de afgesproken tijd haar werk doet, kunt u een vergoeding opeisen, zie Wet dwangsom. Compliment, klacht of melding? Bent u tevreden of heeft u klachten over de organisatie of een ambtenaar? Dan kunt u dat melden door een brief te sturen naar het College van burgemeester en wethouders, Postbus 23, 4020 BA, Maurik.