Wethouder D.J. Russchen

D.J. (Daan) Russchen, PvdA. Foto Raphaël Drent, Tiel.
Foto Raphael Drent, Tiel. In opdracht van Gemeente Buren

D.J. (Daan) Russchen, PvdA

Functie: Wethouder
E-mail: drusschen@buren.nl
Twitter @daanrusschen
Politieke partij: Partij van de Arbeid
Taken: Fysieke leefomgeving: algemeen

 • Milieu
 • Duurzaamheid

Zorg en ondersteuning

 • Wmo
 • Jeugdzorg
 • Jeugd
 • Zorg en (passend) onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Preventie
 • Werk en inkomen
 • Arbeidsparticipatie

Leefbaarheid

 • Welzijn
 • Participatie, laaggeletterdheid en leesstimulering
 • Verzelfstandiging voetbalverenigingen
Ambtsgebonden nevenfuncties:
 • Lid AB GGD Gelderland-Zuid (plv. wethouder Klein)
 • Lid AB Werkzaak Rivierenland (plv. wethouder Klein)
 • Voorzitter portefeuillehouderoverleg WMO/Jeugd bij Regio Rivierenland
 • Lid Stuurgroep sluitende aanpak personen met verward gedrag. Samenwerkingsverband GGD, Veiligheidsregio, Politie, Openbaar Ministerie, GGZ aanbieders en gemeenten in Gelderland – Zuid.
 • Lid Stuurgroep Veiligheidshuis Gelderland-Zuid
 • Lid Portefeuilleberaad Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland
 • Lid (vertegenwoordiger namens regio Rivierenland) G7 (samenwerkingsverband 7 jeugdhulpregio’s provincie Gelderland)
 • Lid van het VNG expertiseteam doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen en Begeleiding (tot medio 2019)
Niet-ambtsgebonden nevenfuncties:
 • Bestuurslid Dai Dai Ntab fanclub (geen rechtspersoon)
 • Lid Commissie van toezicht van politievakbond ANPV