Wethouder G.J. Keller

G.J. (Gerdjan) Keller, GB. Foto Raphaƫl Drent, Tiel.
Foto Raphael Drent, Tiel. In opdracht van Gemeente Buren

G.J. (Gerdjan) Keller, GB

Functie: Wethouder
E-mail: gkeller@buren.nl
Nevenfuncties: Geen
Politieke partij: Gemeentebelangen (GB)
Taken: Algemeen

 • Sociale veiligheid, veiligheidsbeleving
 • Strategische communicatie

Fysieke leefomgeving: beheer en infrastructuur

 • Openbare ruimte
 • Begraafplaatsen
 • Riool
 • Wegen
 • Vervoer en verkeer
 • Groen
 • Afval
 • Vastgoed, monumentenbeleid en onderwijshuisvesting
 • Accommodatiebeleid

Leefbaarheid

 • Vrijwilligers
 • Burgerinitiatieven
 • Voorzieningen (in het kader van leefbaarheid)
 • Cultuur
 • Sport (excl. verzelfstandiging voetbalverenigingen)
 • Dierenwelzijn

Bedrijfsvoering

 • P&O
Ambtsgebonden nevenfuncties:
 • Lid AB Avri
 • Portefeuillehouder BVV
 • Portefeuillehouder Mobiliteit