Wethouder H.N.G. Wiendels

Naam: H.N.G. (Niko) Wiendels
Functie: Wethouder, 3e locoburgemeester
E-mailadres: nwiendels@buren.nl
Politieke partij: CDA
Kernen: Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk
Strategische opgave: Visie sociaal domein
Portefeuille:
  • Sociaal domein (Wmo, jeugd, participatie)
  • Werk en inkomen, arbeidsparticipatie
  • Welzijn en preventie, vrijwilligers, bibliotheekwerk, leesstimulering en laaggeletterdheid
  • Sport en cultuur
  • Gezondheidszorg
  • Dierenwelzijn
Gemeenschappelijke regeling: Werkzaak en GGD Gelderland-Zuid

Nevenfuncties

Ambtsgebonden nevenfunctie Werkgever / organisatie Bezoldigd
Lid AB GGD Gelderland-Zuid nee
Lid AB Werkzaak Rivierenland nee
Portefeuillehouder WMO / Jeugd Regio Rivierenland nee

 

Niet-ambtsgebonden nevenfunctie Werkgever / organisatie Bezoldigd
Voorzitter Stichting Sportaccommodaties Zevenaar nee
Wijkhoofd Babberich-Noord voor KWF nee
Medewerker kassa en bar Filmhuis Zevenaar nee
Bestuurslid Stichting Kulturhus Babberich nee
Consulent Achterhoek en Liemers het Steenkamp Instituut van het CDA nee