Wethouder S.T. Klein-de Jong

S.T. (Sietske) Klein-de Jong, VVD

S.T. (Sietske) Klein-de Jong, VVD

Functie: Wethouder
E-mail: sklein@buren.nl
Twitter: @Sietske_de_Jong
Nevenfuncties:
 • Geen
Politieke partij: VVD
Taken: Economische zaken

 • Bedrijventerreinen
 • Recreatie en toerisme

Fysieke leefomgeving: ruimtelijke ontwikkeling en wonen

 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ontwikkelingen, wonen en huisvesting (arbeidsmigranten)
 • Projectontwikkeling

Handhaving

 • Bouwen
 • Milieu
 • Vergunningen algemeen

Bedrijfsvoering

 • FinanciĆ«n
Ambtsgebonden nevenfuncties:
 • Lid DB en AB Omgevingsdienst Rivierenland (plv. wethouder Keller)
 • Voorzitter AB Recreatieschap Neder-Rijn-Lek-Waal
 • Lid Regionale speerpuntberaden Agribusiness, Logisitiek en Recreatie & toerisme