Spring naar content

Bestemmingsplannen en principeverzoeken

  • Bestemmingsplannen

    In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en gebouwen. Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied of perceel is? Op deze pagina vertellen we u alles wat u wilt weten over bestemmingsplannen.

  • Principeverzoeken

    Past uw (bouw)plan niet in het bestemmingsplan? Misschien dat u dan een principeverzoek kunt indienen. Op deze pagina leest u meer over het indienen van een principeverzoek.